Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2016

Nazwa Opis Więcej
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania (odbioru), przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Delegatur w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleni OR-PWT.272.13/16/ZP/PN Więcej
Dostawa dużego robota pirotechnicznego wraz z wyposażeniem ochronnym operatora na potrzeby lotniczego przejścia granicznego Wrocław-Strachowice OA.OD.272.11/16/ZP/PN Więcej
Zawarcie umowy ramowej na wykonanie operatów szacunkowych - zamówienie jednostkowe nr 16 OA.OD.272.2O.14/ZP/PN Więcej
Zawarcie umowy ramowej na wykonanie operatów szacunkowych - zamówienie jednostkowe nr 15 Oa.OD.272.2N.14/ZP/PN Więcej
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.OD.272.6/16/ZP/ZOC Więcej
Dostawa urządzenia do sprawdzania autentyczności dokumentów na potrzeby lotniczego przejścia granicznego Wrocław-Strachowice OA.OD.272.7/16/ZP/PN Więcej
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiuoraz budynku przy ul. Jaworowej 9/11 we Wrocławiu OA.OD.272.5/16/ZP/PN Więcej
Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dotyczących budowy gazociągów wysokiego ciśnienia OA.OD.272.3/16/ZP/PN Więcej
Zawarcie umowy ramowej na wykonanie operatów szacunkowych - zamówienie jednostkowe nr 14 OA.OD.272.2M.14 /ZP/PN Więcej

Wybierz Strony