Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2016

Nazwa Opis Więcej
Zawarcie umowy ramowej na wykonanie operatów szacunkowych - zamówienie jednostkowe nr 18 OA.OD.272.2R/14/ZP/PN Więcej
Wdrożenie systemu elektronicznej kontroli dostępu do pomieszczeń w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy placu Powstańców Warszawy 1 OR-PWT.272.22/16/ZP/PN Więcej
Dostawa przenośnego spektrometru do identyfikacji ciekłych i stałych substancji chemicznych, w tym materiałów wybuchowych i ich prekursorów, na potrzeby lotniczego przejścia granicznego Wrocław – Strachowice OR-PWT.272.21/16/ZP/PN Więcej
Wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami do 21 pomieszczeń biurowych w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 OR-PWT.272.23/16/ZP/PN Więcej
Dostawa samochodów osobowych dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OR-PWT.272.20/16/ZP/PN Więcej
Przebudowa balustrad w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1- etap 1. OR-PWT.272.17/16/ZP/PN Więcej
Zawarcie umowy ramowej na wykonanie operatów szacunkowych - zamówienie jednostkowe nr 17 OA.OD.272.2P.14/ZP/PN Więcej
Rewitalizacja elewacji budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 – etap II dziedzińce wewnętrzne OR-PWT.272.16/16/ZP/PN Więcej
Przebudowa balustrad na klatkach schodowych budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 OR-PWT.272.15/16/ZP/PN Więcej
Dostawa wyposażenia ochronnego operatorów robota pirotechnicznego na potrzeby lotniczego przejścia granicznego Wrocław-Strachowice OR-PWT.272.14/16/ZP/PN Więcej

Wybierz Strony