Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2016

Nazwa Opis Więcej
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia budynków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu oraz budynku przy al. Jaworowej 9/11 we Wrocławiu OR-PWT.272.31/16/ZP/PN Więcej
Publikacja ogłoszeń prasowych w dziennikach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OR-PWT.272.32/16/ZP/PN Więcej
Publikacja ogłoszeń prasowych w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.OD.272.2/16 /ZP/PN Więcej
Dostawa bonów towarowych dla pracowników, emerytów i rencistów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OR-PWT.272.29/16/ZP/PN Więcej
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz jego Delegatur (Legnica, Wałbrzych i Jelenia Góra) OR-PWT.272.30 /16/ZP/PN Więcej
Świadczenie usług dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych w ramach miesięcznego Pakietu Sportowego dla Pracowników, Emerytów, Rencistów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Osób Towarzyszących oraz Dzieci OR-PWT.272.25/16/ZP/PN Więcej
Zawarcie umowy ramowej na wykonanie operatów szacunkowych - zamówienie jednostkowe nr 19 OA.OD.272.2S/14/ZP/PN Więcej
Zakup samochodu typu BUS na potrzeby kolumny transportowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OR-PWT.272.28/16/ZP/PN Więcej
Dostawa urządzeń na potrzeby modernizacji infrastruktury informatycznej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu OR-PWT.272-24/16/ZP/PN Więcej
Zakup, dostawa i montaż mebli dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OR-PWT.272-26/16/ZP/PN Więcej

Wybierz Strony