Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2015

Nazwa Opis Więcej
Publikacja ogłoszeń prasowych w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.OD.272.22.15/ZP/PN Więcej
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.OD.272.20.15/ZP/PN Więcej
Dostawa i montaż mebli biurowych oraz krzeseł dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 OA.OD.272.19.15/ZP/PN Więcej
Zawarcie umowy ramowej na wykonanie operatów szacunkowych - zamówienie jednostkowe nr 10 OA.OD.272.2J.14/ZP/PN Więcej
Dostawa przenośnego zestawu rentgenowskiego do prześwietlania pośredniego wraz z wyposażeniem dodatkowym OA.OD.272.18.15/ZP/PN Więcej
Przebudowa pokrycia dachowego budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy ul. Ładnej 22 we Wrocławiu OA.OD.272.16.15/ZP/PN Więcej
Zawarcie umowy ramowej na wykonanie operatów szacunkowych - zamówienie jednostkowe nr 9 OA.OD.272.1I.14/ZP/PN Więcej
Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dotyczących budowy gazociągów wysokiego ciśnienia OA.OD.272.13/15/ZP/PN Więcej
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Delegatur w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze OA.OD.272.12.15/ZP/PN Więcej
Przebudowa pokrycia dachowego budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy ul. Ładnej 22 we Wrocławiu OA.OD.272.14.15/ZP/PN Więcej

Wybierz Strony