Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2015

Nazwa Opis Więcej
Publikacja ogłoszeń prasowych w dziennikach o zasięgu lokalnym na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.OD.272.36.15/ZP/PN Więcej
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Delegatur w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze OA.OD.272.33.15/ZP/PN Więcej
Dostawa komputerów stacjonarnych na potrzeby Wydziału SOC Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.OD.272.31.15/ZP/PN Więcej
Zawarcie umowy ramowej na wykonanie operatów szacunkowych - zamówienie jednostkowe nr 13 OA.OD.272.2Ł.14/ZP/PN Więcej
Odbiór i zagospodarowanie (odzysk) odpadów OA.OD.272.30.15/ZP/PN Więcej
Dostawa bonów towarowych dla pracowników, emerytów i rencistów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.OD.272.28.15/ZP/PN Więcej
Zawarcie umowy ramowej na wykonanie operatów szacunkowych - zamówienie jednostkowe nr 12 OA.OD.272.2L.14/ZP/PN Więcej
Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych w formie kart sportowych umożliwiających dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników, emerytów i rencistów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz osób towarzyszących i dzieci OA.OD.272.24.15/ZP/PN Więcej
Remont pomieszczeń Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OA.OD.272.25.15/ZP/PN Więcej
Zawarcie umowy ramowej na wykonanie operatów szacunkowych - zamówienie jednostkowe nr 11 OA.OD.272.2K.14/ZP/PN Więcej

Wybierz Strony