Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualne zamówienia publiczne

Nazwa Opis Więcej
Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Wrocławiu poprzez wymianę urządzeń zabezpieczeń komunikacji z Internetem OR-ZP.272-8/24/ZP/TP1 Więcej
Zakup i dostawa dwóch samochodów osobowych na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Część I: Zakup i dostawa samochodu patrolowego osobowego (radiowóz) z napędem silnikowym dla Oddziału Celnego Towarowego Port Lotniczy Wrocław-Strachowice. Część II: Zakup i dostawa samochodu osobowego typu pickup dla 5 osób z zabudowaną przestrzenią bagażową dla Dyspozytorni Medycznej OR-ZP.272-7/24/ZP/TP1 Więcej
Dostawa sprzętu komputerowego, w tym komputerów stacjonarnych, monitorów, komputerów przenośnych i tabletów dla JAP AL-ZP.272-28/4/23/ZP/PN Więcej
Zakup i dostawa ciężkiego kombinezonu pirotechnicznego dla PSG we Wroclawiu-Strachowicach do prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych OR-ZP.272-6/24/ZP/TP1 Więcej
Wymiana podzespołów i urządzeń sygnalizacji pożaru w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OR-ZP.272-5/24/ZP/TP1 Więcej
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. OR-ZP.272-4/24/ZP/TP1 Więcej
Renowacja i wymiana płyt nagrobnych na cmentarzu Żołnierzy Polskich przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu - kwatera V w 2024 r. AL-ZP.272-1/24/ZP/TP1 Więcej
Oklejenie połaci dachu szklanego w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-2/24/ZP/TP1 Więcej
Sukcesywna dostawa środków czystości oraz materiałów higienicznych na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. OR-ZP.272-3/24/ZP/TP1 Więcej
Dostawa sprzętu komputerowego, w tym komputerów stacjonarnych, monitorów, komputerów przenośnych i tabletów dla Jednostek Administracji Państwowej AL-ZP.272-28/3/23/ZP/PN Więcej
Dostawa oprogramowania w ramach programu licencjonowania grupowego „Microsoft Products and Services Agreement” oraz wsparcia eksperckiego dla Jednostek Administracji Państwowej AL-ZP.272-23/5/22/ZP/PN Więcej
Dostawa oprogramowania w ramach programu licencjonowania grupowego „Microsoft Products and Services Agreement” oraz wsparcia eksperckiego dla Jednostek Administracji Państwowej AL-ZP.272-23/4/22/ZP/PN Więcej
Dostawa sprzętu komputerowego, w tym komputerów stacjonarnych, monitorów, komputerów przenośnych i tabletów dla Jednostek Administracji Państwowej AL-ZP.272-28/2/23/ZP/PN Więcej
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz jego Delegatur (Legnica, Wałbrzych i Jelenia Góra). AL-ZP.272-29/23/ZP/US Więcej
Dostawa sprzętu komputerowego, w tym komputerów stacjonarnych, monitorów, komputerów przenośnych i tabletów dla Jednostek Administracji Państwowej AL-ZP.272-28/1/23/ZP/PN Więcej
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia budynków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-27/23/ZP/US Więcej
Zakup urządzenia do wykrywania materiałów wybuchowych oraz narkotyków dla Placówki Straży Granicznej Wrocław – Strachowice. AL-ZP.272-25/23/ZP/TP1 Więcej
Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia meblowego na potrzeby Dyspozytorni Medycznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-24/23/ZP/TP1 Więcej
Zakup i dostawa elementów infrastruktury sieciowo-serwerowej dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-22/23/ZP/TP1 Więcej
Publikacja ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. AL-ZP.272-23/23/ZP/TP1 Więcej
Dostawa i montaż regału biurowego automatycznego na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-21/23/ZP/TP1 Więcej
Dostawa oprogramowania w ramach programu licencjonowania grupowego „Microsoft Products and Services Agreement” oraz wsparcia eksperckiego dla Jednostek Administracji Państwowej AL-ZP.272-23/3/22/ZP/PN Więcej
Sukcesywna dostawa 24 tysięcy sztuk skoroszytów zawieszanych na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-18/23/ZP/TP1 Więcej
Dostawa urządzeń biurowych na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej AL-ZP.272-21/7/22/ZP/PN Więcej
Zakup i dostawa pojazdu typu Kombi Van dla Placówki Straży Granicznej Wrocław-Strachowice – Przewodnicy psów służbowych AL-ZP.272-17/23/ZP/TP1 Więcej
Dostawa oprogramowania w ramach programu licencjonowania grupowego „Microsoft Products and Services Agreement” oraz wsparcia eksperckiego dla Jednostek Administracji Państwowej AL-ZP.272-23/2/22/ZP/PN Więcej
Renowacja i wymiana płyt nagrobnych na cmentarzu Żołnierzy Polskich przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu na kwaterze IV w 2023 r. AL-ZP.272-16/23/ZP/TP1 Więcej
Sukcesywna dostawa środków czystości oraz materiałów higienicznych na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. AL-ZP.272-6/23/ZP/TP1 Więcej
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1. AL-ZP.272-11/23/ZP/TP1 Więcej
Zakup, dostawa i montaż stacjonarnego urządzenia do wykrywania promieniowania na potrzeby Placówki Straży Granicznej Wrocław-Strachowice AL-ZP.272-12/23/ZP/TP1 Więcej
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci obywateli państw trzecich i dzieci polskich. AL-ZP.272-14/23/ZP/TP1 Więcej
Dostawa trzech sztuk samochodów osobowych na potrzeby transportu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-15/23/ZP/TP1 Więcej
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-10/23/ZP/TP1 Więcej
Świadczenie usług na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w zakresie prac biurowych, wspomagających pracę Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców AL-ZP.272-7/23/ZP/US Więcej
Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia meblowego na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-9/23/ZP/TP1 Więcej
Dostawa trzech sztuk samochodów osobowych na potrzeby transportu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-8/23/ZP/TP1 Więcej
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej AL-ZP.272-14/6/22/ZP/PN Więcej
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej AL-ZP.272-14/5/22/ZP/PN Więcej
Dostosowanie budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy do obowiązujących przepisów p.poż. i bhp AL-ZP.272-5/23/ZP/TP1 Więcej
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej AL-ZP.272-14/4/22/ZP/PN Więcej
Dostawa urządzeń biurowych na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej AL-ZP.272-21/6/22/ZP/PN Więcej
Dostawa urządzeń biurowych na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej AL-ZP.272-21/5/22/ZP/PN Więcej
Dostawa samochodów na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej AL-ZP.272-4/1/23/ZP/PN Więcej
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Delegatury w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. AL-ZP.272-3/23/ZP/TP1 Więcej
Dostawa urządzeń biurowych na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej AL-ZP.272-21/4/22/ZP/PN Więcej
Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych dla cudzoziemców w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu (DUW) oraz Delegaturach DUW w Legnicy i Jeleniej Górze, jak również tłumaczeń materiałów informacyjnych dla Biura Wsparcia Uchodźców z Ukrainy AL-ZP.272-2/23/ZP/TP1 Więcej
Publikacja ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-1/23/ZP/TP1 Więcej
„Organizacja wyjazdów integracyjnych dla dzieci cudzoziemskich i polskich – ferie zimowe 2023”. AL-ZP.272-24/22/ZP/TP1 Więcej
Dostawa oprogramowania w ramach programu licencjonowania grupowego „Microsoft Products and Services Agreement” oraz wsparcia eksperckiego dla Jednostek Administracji Państwowej AL-ZP.272-23/1/22/ZP/PN Więcej
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia budynków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-22/22/ZP/US Więcej
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej AL-ZP.272-14/2/22/ZP/PN Więcej
Dostawa urządzeń biurowych na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej AL-ZP.272-21/1/22/ZP/PN Więcej
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz jego Delegatur (Legnica, Wałbrzych i Jelenia Góra) AL-ZP.272-20/22/ZP/US Więcej
„Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego RTG do kontroli na lotniczym przejściu granicznym Wrocław – Strachowice”. AL-ZP.272-17/22/ZP/PN Więcej
Zakup, dostawa i montaż stacjonarnego urządzenia do wykrywania promieniowania na potrzeby Placówki Straży Granicznej Wrocław-Strachowice AL-ZP.272-18/22/ZP/TP1 Więcej
Świadczenie usług na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w zakresie prac biurowych, wspomagających pracę Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców AL-ZP.272-19/22/ZP/US Więcej
Zakup i dostawa robota pirotechnicznego wraz z wyposażeniem dla Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach AL-ZP.272-15/22/ZP/PN Więcej
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej AL-ZP.272-14/1/22/ZP/PN Więcej
Świadczenie usług na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w zakresie prac biurowych, wspomagających pracę Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców AL-ZP.272-16/22/ZP/US Więcej
Publikacja ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-13/22/ZP/TP1 Więcej
Świadczenie usług na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w zakresie prac biurowych, wspomagających pracę Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców AL-ZP.272-12/22/ZP/US Więcej
Przywrócenie poprzedniego stanu nieruchomości wykorzystanej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie Szpitala Tymczasowego przy ul. Rakietowej 33 we Wrocławiu. 2022/BZP 00302027/01 Więcej
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 AL-ZP.272-11/22/ZP/TP1 Więcej
Zakup urządzenia do badania autentyczności dokumentów AL-ZP.272-10/22/ZP/TP1 Więcej
Świadczenie usług na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w zakresie prac biurowych, wspomagających pracę Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców AL-ZP.272-9/22/ZP/US Więcej
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 AL-ZP.272-8/22/ZP/TP1 Więcej
Przebudowa balustrad na klatkach schodowych w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 AL-ZP.272-7/22/ZP/TP1 Więcej
Renowacja i wymiana płyt nagrobnych na cmentarzu Żołnierzy Polskich przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu - kwatera II i kwatera III AL-ZP.272-5/22/ZP/TP1 Więcej
Dostawa artykułów higienicznych i urządzeń dozujących na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-6/22/ZP/TP1 Więcej
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 AL-ZP.272-4/22/ZP/TP1 Więcej
Renowacja i wymiana płyt nagrobnych na cmentarzu Żołnierzy Polskich przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu - kwatera II AL-ZP.272-1/22/ZP/TP1 Więcej
Sukcesywna dostawa środków czystości oraz materiałów higienicznych na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-2/22/ZP/TP1 Więcej
Dostosowanie budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy do obowiązujących przepisów p.poż. w zakresie sygnalizacji pożarowej AL-ZP.272-3/22/ZP/TP1 Więcej
Publikacja ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu lokalnym na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. AL-ZP.272-19/21/ZP/TP1 Więcej
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz jego Delegatur (Legnica, Wałbrzych i Jelenia Góra) AL-ZP.272-20/21/ZP/US Więcej
Zakup przenośnego urządzenia do szybkiej i automatycznej analizy oraz identyfikacji nieznanych substancji jednorodnych oraz mieszanin związków AL-ZP.272-18/21/ZP/TP1 Więcej
Dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft oraz usług wsparcia lub produktów równoważnych dla Jednostek Administracji Publicznej AL-ZP.272-4/14/20/ZP/PN Więcej
Dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft oraz usług wsparcia lub produktów równoważnych dla Jednostek Administracji Publicznej AL-ZP.272-4/13/20/ZP/PN Więcej
Zakup i dostawa przenośnego zestawu RTG na potrzeby funkcjonariuszy Oddziału Celnego Osobowego Port Lotniczy Wrocław-Strachowice AL-ZP.272-17/21/ZP/TP1 Więcej
Dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft oraz usług wsparcia lub produktów równoważnych dla Jednostek Administracji Publicznej AL-ZP.272-4/12/20/ZP/PN Więcej
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-16/21/ZP/TP1 Więcej
Publikacja ogłoszeń prasowych w dziennikach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu”. AL-ZP.272-14/21/ZP/TP1 Więcej
Dostawa trzech sztuk samochodów osobowych z napędem hybrydowym na potrzeby transportu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-15/21/ZP/TP1 Więcej
Dostawa trzech sztuk samochodów osobowych z napędem hybrydowym na potrzeby transportu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-13/21/ZP/TP1 Więcej
Zakup, dostawa i montaż szaf metalowych, krzeseł obrotowych i mebli biurowych dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 AL-ZP.272-12/21/ZP/TP1 Więcej
Zakup i dostawa ambulansu pirotechnicznego z wyposażeniem, w tym pojemnika przeciwwybuchowego, na potrzeby Placówki Straży Granicznej, obsługującej lotnicze przejście graniczne Wrocław-Strachowice AL-ZP.272-11/21/ZP/PN Więcej
Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych dla cudzoziemców na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (DUW) we Wrocławiu oraz usługi tłumaczeń materiałów informacyjnych dla Biura Wsparcia Obywateli Państw Trzecich AL-ZP.272-9/21/ZP/TP1 Więcej
Dostosowanie budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy do obowiązujących przepisów p.poż. w zakresie sygnalizacji pożarowej AL-ZP.272-8/21/ZP/TP1 Więcej
Renowacja i wymiana płyt nagrobnych na cmentarzu Żołnierzy Polskich we Wrocławiu AL-ZP.272-7/21/ZP/TP1 Więcej
Zakup i dostawa ambulansu pirotechnicznego z wyposażeniem, w tym pojemnika przeciwwybuchowego, na potrzeby Placówki Straży Granicznej, obsługującej lotnicze przejście graniczne Wrocław-Strachowice AL-ZP.272-5/21/ZP/PN Więcej
Dostosowanie budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy do obowiązujących przepisów p.poż. w zakresie sygnalizacji pożarowej AL-ZP.272-6/21/ZP/TP1 Więcej
Dostawa urządzeń biurowych na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej AL-ZP.272-7/9/20/ZP/PN Więcej
Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych dla cudzoziemców na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (DUW) we Wrocławiu oraz usługi tłumaczeń materiałów informacyjnych dla Biura Wsparcia Obywateli Państw Trzecich AL-ZP.272-4/21/ZP/TP1 Więcej
Renowacja i wymiana plyt nagrobnych na cmentarzu Żołnierzy Polskich we Wrocławiu AL-ZP.272-1/21/ZP/TP1 Więcej
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 AL-ZP.272-2/21/ZP/TP1 Więcej
Adaptacja pomieszczeń w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 na potrzeby biurowe AL-ZP.272-3/21/ZP/TP1 Więcej
Świadczenie usług konsultantów do obsługi infolinii Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, dedykowanej sprawom obywateli państw trzecich. AL-ZP.272-37/20/ZP/US Więcej
Prace remontowe płyt nagrobnych na cmentarzu Żołnierzy Polskich przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu AL-ZP.272-35/20/ZP/PN Więcej
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Delegatur w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze AL-ZP.272-36/20/ZP/PN Więcej
Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie "Systemu Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 2.0" wraz ze sprzętową infrastrukturą serwerową oraz z usługą utrzymania przez okres 5 lat AL-ZP.272-34/20/ZP/DK Więcej
Dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft oraz usług wsparcia lub produktów równoważnych dla Jednostek Administracji Publicznej AL-ZP.272-4/11/20/ZP/PN Więcej
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz jego Delegatur (Legnica, Wałbrzych i Jelenia Góra) AL-ZP.272-29/20/ZP/US Więcej
Publikacja ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu lokalnym na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-32/20/ZP/PN Więcej
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia budynków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu znajdujących się przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu, przy al. Jaworowej 9/11 we Wrocławiu oraz przy ul. Ładnej 22 we Wrocławiu AL-ZP.272-28/20/ZP/US Więcej
Zakup, dostawa i montaż foteli obrotowych dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-31/20/ZP/PN Więcej
Dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów, komputerów przenośnych oraz tabletow na potrzeby Jednostek Administracji Publicznej AL-ZP.272-39/16/19/ZP/PN Więcej
Dostawa urządzeń biurowych na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej AL-ZP.272-7/8/20/ZP/PN Więcej
Publikacja ogłoszeń prasowych w dziennikach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-25/20/ZP/PN Więcej
Zakup kserokopiarek dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-27/20/ZP/PN Więcej
Zakup, dostawa i montaż mebli dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-26/20/ZP/PN Więcej
Dostawa urządzeń biurowych na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej AL-ZP.272-7/7/20/ZP/PN Więcej
Zakup i dostawa laptopów na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-22/20/ZP/PN Więcej
Dostawa 2 przełączników sieciowych dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-23/20/ZP/PN Więcej
Świadczenie usług konsultantów do obsługi infolinii Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, dedykowanej sprawom obywateli państw trzecich. AL-ZP.272-24/20/ZP/US Więcej
Zakup wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem i konfiguracją 5 szt. kserokopiarek mono dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-21/20/ZP/PN Więcej
Dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft oraz usług wsparcia lub produktów równoważnych dla Jednostek Administracji Publicznej AL-ZP.272-4/10/20/ZP/PN Więcej
Dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów, komputerów przenośnych oraz tabletow na potrzeby Jednostek Administracji Publicznej AL-ZP.272-39/15/19/ZP/PN Więcej
Dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów, komputerów przenośnych oraz tabletow na potrzeby Jednostek Administracji Publicznej AL-ZP.272-39/14/19/ZP/PN Więcej
Zakup, dostawa i montaż mebli dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-20/20/ZP/PN Więcej
Dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów, komputerów przenośnych oraz tabletow na potrzeby Jednostek Administracji Publicznej AL-ZP.272-39/12/19/ZP/PN Więcej
Dostawa urządzeń biurowych na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej AL-ZP.272-7/6/20/ZP/PN Więcej
Dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft oraz usług wsparcia lub produktów równoważnych dla Jednostek Administracji Publicznej AL-ZP.272-4/9/20/ZP/PN Więcej
Dostawa i wymiana transformatorów oraz rozdzielnic głównych w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-17/20/ZP/PN Więcej
Organizacja wypoczynku integracyjnego dla dzieci obywateli państw trzecich i polskich w formie półkolonii – wakacje letnie 2020 r. AL-ZP.272-19/20/ZP/US Więcej
Dostawa urządzeń biurowych na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej AL-ZP.272-7/5/20/ZP/PN Więcej
Zakup 8 automatycznych bramek kontroli granicznej "ABC" z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach AL-ZP.272-18/20/ZP/PN Więcej
Dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft oraz usług wsparcia lub produktów równoważnych dla Jednostek Administracji Publicznej AL-ZP.272-4/8/20/ZP/PN Więcej
Świadczenie usług konsultantów do obsługi infolinii Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, dedykowanej sprawom obywateli państw trzecich. AL-ZP.272-16/20/ZP/US Więcej
Dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft oraz usług wsparcia lub produktów równoważnych dla Jednostek Administracji Publicznej AL-ZP.272-4/7/20/ZP/PN Więcej
Dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów, komputerów przenośnych oraz tabletów na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej AL-ZP.272-39/11/19/ZP/PN Więcej
Dostawa urządzeń biurowych na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej AL-ZP.272-7/4/20/ZP/PN Więcej
Dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft oraz usług wsparcia lub produktów równoważnych dla Jednostek Administracji Publicznej AL-ZP.272-4/6/20/ZP/PN Więcej
Świadczenie usług konsultantów do obsługi infolinii Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, dedykowanej sprawom obywateli państw trzecich. AL-ZP.272-15/20/ZP/US Więcej
Dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft oraz usług wsparcia lub produktów równoważnych dla Jednostek Administracji Publicznej AL-ZP.272-4/5/20/ZP/PN Więcej
Dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów, komputerów przenośnych oraz tabletów na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej AL-ZP.272-39/9/19/ZP/PN Więcej
Wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 AL-ZP.272-14/20/ZP/PN Więcej
Świadczenie usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych dla cudzoziemców w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu oraz w Delegaturach DUW w Legnicy i Wałbrzychu w ramach projektu pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji AL-ZP.272-13/20/ZP/PN Więcej
Dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów, komputerów przenośnych oraz tabletów na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej AL-ZP.272-39/8/19/ZP/PN Więcej
Dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft oraz usług wsparcia lub produktów równoważnych dla Jednostek Administracji Publicznej AL-ZP.272-4/4/20/ZP/PN Więcej
Dostawa urządzeń biurowych na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej AL-ZP.272-7/2/20/ZP/PN Więcej
Dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów, komputerów przenośnych oraz tabletów na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej AL-ZP.272-39/7/19/ZP/PN Więcej
Dostawa przełącznika sieciowego LAN i niezbędnego wyposażenia na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu” AL-ZP.272-9/20/ZP/PN Więcej
Zakup, dostawa i montaż mebli dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-12/20/ZP/PN Więcej
Świadczenie usług konsultantów do obsługi infolinii Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, dedykowanej sprawom obywateli państw trzecich. AL-ZP.272-11/20/ZP/US Więcej
Dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-10/20/ZP/PN Więcej
Dostawa urządzeń biurowych na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej AL-ZP.272-7/1/20/ZP/PN Więcej
Dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów, komputerów przenośnych oraz tabletów na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej AL-ZP.272-39/4/19/ZP/PN Więcej
Dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft oraz usług wsparcia lub produktów równoważnych dla Jednostek Administracji Publicznej AL-ZP.272-4/3/20/ZP/PN Więcej
Dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów, komputerów przenośnych oraz tabletow na potrzeby Jednostek Administracji Publicznej AL-ZP.272-39/3/19/ZP/PN Więcej
Świadczenie usług konsultantów do obsługi infolinii Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, dedykowanej sprawom obywateli państw trzecich. AL-ZP.272-6/20/ZP/US Więcej
Dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft oraz usług wsparcia lub produktów równoważnych dla Jednostek Administracji Publicznej AL-ZP.272-4/2/20/ZP/PN Więcej
Dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft oraz usług wsparcia lub produktów równoważnych dla Jednostek Administracji Publicznej AL-ZP.272-4/1/20/ZP/PN Więcej
Dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów, komputerów przenośnych oraz tabletow na potrzeby Jednostek Administracji Publicznej AL-ZP.272-39/2/19/ZP/PN Więcej
Adaptacja budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy ul. Ładnej 22 na potrzeby archiwum zakładowego AL-ZP.272-3/20/ZP/PN Więcej
Modernizacja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy AL-ZP.272-2/20/ZP/PN Więcej
Świadczenie usług konsultantów do obsługi infolinii Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, dedykowanej sprawom obywateli państw trzecich. AL-ZP.272-1/20/ZP/US Więcej
Kurs j. angielskiego dla pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w ramach projektu pn. „Wsparcie działań Wojewody Dolnośląskiego w obszarze obsługi obywateli państw trzecich” finansowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji AL-ZP.272-42/19/ZP/US Więcej
Świadczenie usług konsultantów do obsługi infolinii Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, dedykowanej sprawom obywateli państw trzecich. AL-ZP.272-41/19/ZP/US Więcej
Dostawa oprogramowania biurowego dla Jednostek Administracji Publicznej AL-ZP.272-40/2/19/ZP/PN Więcej
Dostawa oprogramowania biurowego dla Jednostek Administracji Publicznej AL-ZP.272-40/1/19/ZP/PN Więcej
Dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów, komputerów przenośnych oraz tabletow na potrzeby Jednostek Administracji Publicznej AL-ZP.272-39/1/19/ZP/PN Więcej
Organizacja wyjazdów integracyjnych dla dzieci cudzoziemskich i polskich - ferie zimowe 2020 AL-ZP.272-37/19/ZP/US Więcej
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia budynków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu znajdujących się przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu oraz przy ul. Jaworowej 9/11 we Wrocławiu. AL-ZP.272-30/19/ZAP/US Więcej
Publikacja ogłoszeń prasowych w dziennikach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-35/19/ZP/PN Więcej
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz jego Delegatur (Legnica, Wałbrzych i Jelenia Góra) AL-ZP.272-31/19/ZP/US Więcej
Dostawa stacjonarnego skanera RTG na potrzeby lotniczego przejścia granicznego Wrocław - Strachowice AL-ZP.272-33/19/ZP/PN Więcej
Organizacja wyjazdów integracyjnych dla dzieci cudzoziemskich i polskich - ferie zimowe 2020 AL-ZP.272-28/19/ZP/US Więcej
Zakup, dostawa i montaż mebli dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-27/19/ZP/PN Więcej
Dostawa przełączników sieciowych LAN i niezbędnego wyposażenia na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-24/19/ZP/PN Więcej
Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby infolinii w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-23/19/ZP/PN Więcej
Dostawa sprzętu specjalistycznego i urządzeń przeznaczonych do działań minersko-pirotechnicznych wykonywanych przez Placówkę Straży Granicznej we Wrocławiu - Strachowicach obsługującą przejście graniczne we Wrocławiu - Strachowicach AL-ZP.272-14/19/ZP/PN Więcej
Wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami (łącznie 45 szt.) oraz montażem kontroli dostępu do pomieszczeń w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 AL-ZP.272-21/19/ZP/PN Więcej
Przebudowa balustrady na klatce schodowej K5 w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewodzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 AL-ZP.272-22/19/ZP/PN Więcej
Dostawa urządzenia do deduplikacji i przechowywania danych backupowych wraz z konfiguracją na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-20/19ZP/PN Więcej
Dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenosnych i tabletow dla Jednostek Administracji Publicznej AL-ZP.272-15/9/17/ZP/PN Więcej
Zakup, dostawa i montaż mebli dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-15/19/ZP/PN Więcej
Dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenosnych i tabletow dla Jednostek Administracji Publicznej AL-ZP.272-15/8/17/ZP/PN Więcej
Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy przy ul. Skarbka 3 AL-ZP.272-17/19/ZP/PN Więcej
Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego i projekt koncepcyjny dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy AL-ZP.272-16/19/ZP/PN Więcej
Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z aranżacją wnętrza i przebudową nagłośnienia Sali kolumnowej oraz montażem klimatyzacji w pomieszczeniu przyległym w budynku DUW we Wrocławiu. AL-ZP.272-13/19/ZP/PN Więcej
Dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenosnych i tabletow dla Jednostek Administracji Publicznej AL-ZP.272-15/7/17/ZP/PN Więcej
Przebudowa balustrad w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewodzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 AL-ZP.272-12/19/ZP/PN Więcej
„Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji części budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy ul. Ładnej 22 na potrzeby Archiwum Zakładowego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad pracami realizowanymi na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej” AL-ZP.272-11a/19/ZP/PN Więcej
Przebudowa balustrad w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewodzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 AL-ZP.272-8/19/ZP/PN Więcej
„Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji części budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy ul. Ładnej 22 na potrzeby Archiwum Zakładowego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad pracami realizowanymi na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej” AL-ZP.272-11/19/ZP/PN Więcej
Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej i sygnalizacji pożarowej w budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy przy ul. Skarbka 3 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad pracami realizowanymi na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej AL-ZP.272-10/19/ZP/PN Więcej
Świadczenie usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych dla cudzoziemców w ramach projektu pn. „Integracja, adaptacja i akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji w siedzibie DUW we Wrocławiu (część I) oraz w Delegaturach DUW: w Legnicy (część II) i w Wałbrzychu (część III) AL-ZP.272-4/19/ZP/PN Więcej
Świadczenie usługi tłumaczeń pisemnych materiałów dla Biura Wsparcia Obywateli Państw trzecich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach projektu pn. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji z języka polskiego na język angielski, rosyjski i ukraiński. AL-ZP.272-1/19/ZP/PN Więcej
Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy przy ul. Skarbka 3 AL-ZP.272-6/19/ZP/PN Więcej
Wykonanie robót budowlano-montażowych w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Część I - Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z remontem (aranżacją) wnętrza i przebudową nagłośnienia Sali kolumnowej oraz montażem klimatyzacji w pomieszczeniu przyległym w budynku DUW we Wrocławiu. Część II - Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniu nr 43B w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na potrzeby salki szkoleniowej. AL-ZP.272-5/19/ZP/PN Więcej
Zakup, dostawa i montaż mebli dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Al-ZP.272-7/19/ZP/PN Więcej
Dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenosnych i tabletow dla Jednostek Administracji Publicznej AL-ZP.272-15/6/17/ZP/PN Więcej
Świadczenie usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych dla cudzoziemców w ramach projektu pn. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji w siedzibie DUW we Wrocławiu (część I) oraz w Delegaturach DUW: w Legnicy (część II) i w Wałbrzychu (część III). AL-ZP.272-18/18/ZP/PN Więcej
Dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenosnych i tabletow dla Jednostek Administracji Publicznej AL-ZP.272-15/5/17/ZP/PN Więcej
Świadczenie usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu pn. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji w delegaturach DUW: w Legnicy (część I) i w Wałbrzychu (część II). AL-ZP.272-17/18/ZP/PN Więcej
Publikacja ogłoszeń prasowych w dziennikach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272.19/18/ZP/PN Więcej
Zakup samochodu typu terenowy / pick-up na potrzeby kolumny transportu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Zakup w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu terenowego na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.” AL-ZP.272-16/18/ZP/PN Więcej
Świadczenie usługi doradztwa prawnego w ramach projektu pn. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji w delegaturach DUW: w Legnicy (część I) i w Wałbrzychu (część II). AL-ZP.272-15/18/ZP/PN Więcej
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz jego Delegatur (Legnica, Wałbrzych i Jelenia Góra) AL-ZP.272-13/18/ZP/US Więcej
Zakup zestawów komputerowych na potrzeby pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 AL-ZP.272-12/18/ZP/PN Więcej
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia budynków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu znajdujących się przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu oraz przy ul. Jaworowej 9/11 we Wrocławiu AL-ZP.272-14/18/ZP/US Więcej
Dostawa stacjonarnego skanera RTG na potrzeby lotniczego przejścia granicznego Wrocław - Strachowice AL-ZP.272-11/18/ZP/PN Więcej
Dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenosnych i tabletow dla Jednostek Administracji Publicznej AL-ZP.272-15/4/17/ZP/PN Więcej
Zakup, dostawa i montaż mebli dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-10/18/ZP/PN Więcej
Dostawa i montaż wyposażenia w pomieszczeniu Atrium w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-9/18/ZP/PN Więcej
Fabrycznie nowy samochód osobowy typu – terenowy pick-up AL-ZP.272.8/18/ZP/PN Więcej
Dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i tabletów dla Jednostek Administracji Publicznej AL-ZP.272-15/3/17/ZP/PN Więcej
Fabrycznie nowy samochód osobowy typu – terenowy pick-up AL-ZP.272-7/18/ZP/PN Więcej
Dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenosnych i tabletow dla Jednostek Administracji Publicznej AL-ZP.272-15/2/17/ZP/PN Więcej
Dostawa, konfiguracja i uruchomienie specjalistycznego urządzenia do badania autentyczności dokumentów dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-6/18/ZP/PN Więcej
Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Obsługi Cudzoziemców na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-5/18/ZP/PN Więcej
Zakup, dostawa i montaż mebli dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-ZP.272-4/18/ZP/PN Więcej
Przebudowa wnętrza budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy przy ul. Skarbka 3 na potrzeby Punktu Obsługi Klienta AL-ZP.272-3.18/ZP/PN Więcej
Adaptacja dziedzińca środkowego (Atrium) w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, na potrzeby Punktu Obsługi Klientów AL-LM.272-19/17/ZP/PN Więcej
Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Obsługi Cudzoziemców na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-LM.272-1/18/ZP/PN Więcej
Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu kolejkowego na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-LM.272-20/17/ZP/PN Więcej
Przebudowa wnętrza budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy przy ul. Skarbka 3 na potrzeby Punktu Obsługi Klienta AL-LM.272-18/17/ZP/PN Więcej
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz jego Delegatur (Legnica, Wałbrzych i Jelenia Góra) AL-LM.272-17/17/ZP/US Więcej
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia budynków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu znajdujących się przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu oraz przy ul. Jaworowej 9/11 we Wrocławiu. AL-LM.272-16/17/ZP/US Więcej
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz jego Delegatur (Legnica, Wałbrzych i Jelenia Góra) AL-LM.272-12/17/ZP/US Więcej
Dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenosnych i tabletow dla Jednostek Administracji Publicznej AL-LM.272-15/1/17/ZP/PN Więcej
Przebudowa wnętrza budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy przy ul. Skarbka 3 na potrzeby Punktu Obsługi Klienta AL-LM.272-14/17/ZP/PN Więcej
Zakup, dostawa i montaż mebli dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-LM.272-13/17/ZP/PN Więcej
Przebudowa pomieszczenia nr 43B w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 na potrzeby salki szkoleniowej. AL-LM.272-10/17/ZP/PN Więcej
Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu kolejkowego na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. AL-LM.272-11/17/ZP/PN Więcej
Publikacja ogłoszeń prasowych w dziennikach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-LM.272-9/17/ZP/PN Więcej
Dostawa samochodów osobowych i ciężarowych dla Jednostek Administracji Publicznej AL-LM.272-8/1/17/ZP/PN Więcej
Wymiana urządzeń i elementów grzewczych węzła cieplnego w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 Al-LM.272-7/16/ZP/PN Więcej
Wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 AL-LM.272-6/17/ZP/PN Więcej
Przebudowa balustrad w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 AL-LM.272-5/17/ZP/PN Więcej
Sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu AL-LM.272.4/17/ZP/ZOC Więcej
Przebudowa balustrad w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 AL-LM.272-3/17/ZP/PN Więcej
Dostawa energii elektrycznej do budynków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Bielanach Wrocławskich oraz Delegatur w Legnicy i Jeleniej Górze AL-LM.272.2/17/ZP/LE Więcej
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Delegatur w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze AL-ZP.272.1/17/ZP/PN Więcej