Aktualnie znajdujesz się na:

Postępowania o zamówienie publiczne do 130 tys. PLN (netto)

Usługa: wprowadzanie danych z wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy do systemu Pobyt na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

liczba wejść: 393

Metryka strony

Data publikacji : 10.10.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Wajdzik Kinga
Wydział Sparw Obywatelskich i Cudzoziemców
Autor :