Aktualnie znajdujesz się na:

Postępowania o zamówienie publiczne do 130 tys. PLN (netto)

Usługa realizacji zadań Wojewody w zakresie współpracy z instytucjami zewnętrznymi przy opiniowaniu spraw pobytowych, na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

liczba wejść: 366

Metryka strony

Data publikacji : 27.09.2022
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Wajdzik Kinga
Wydział Sparw Obywatelskich i Cudzoziemców
Autor :