Aktualnie znajdujesz się na:

Oddziały Zamiejscowe w Jeleniej Górze i Wałbrzychu

Oddziały Zamiejscowe w Jeleniej Górze i Wałbrzychu

Zadania realizowane w Delegaturze Urzędu w Jeleniej Górze i Wałbrzychu:
 
 1. Prowadzenie spraw z zakresu dokumentów paszportowych:
  • przyjmowanie wniosków paszportowych i wydawanie dokumentów paszportowych
  • przyjmowanie oświadczeń o utracie lub odnalezieniu dokumentu paszportowego
  • prowadzenie ewidencji paszportowej obejmującej: 
  • wydane dokumenty paszportowe
  • utracone dokumenty paszportowe
  • uniewaznione dokumenty paszportowe
  • wnioski od uprawnionych organów występujących o unieważnienie bądź odmowę wydania paszportów
  • udzielanie informacji o danych paszportowych zgodnie z ustawą o dokumentach paszportowych oraz ustawą o ochronie danych osobowych
 2. Spraw dotyczących zezwoleń pobytowych cudzoziemców (pobyt czasowy, pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, wydania/wymiany kart pobytowych, przedłużenia wizy, przedłużenie ruchu bezwizowego), zezwoleń na pracę.
 3. Wydawanie spersonalizowanych dokumentów urzędowych:
  • dokumentów paszportowych
  • zaproszeń
  • zezwoleń na pracę
  • zaświadczeń 
liczba wejść: 4746

Metryka strony

Data publikacji : 29.05.2015
Data modyfikacji : 23.11.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Obsługi Urzędu
Autor : Alicja Chrzanowska