Aktualnie znajdujesz się na:

Oddziały Legalizacji Pobytu i Pracy

Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I

Kierownik Oddziału:
Wojciech Król

Zastępca Kierownika Oddziału:
Wojciech Misiewicz


Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w zakresie Oddziału Legalizacji i Pobytu Cudzoziemców I należy:

  1. prowadzenie postępowań w sprawach udzielenia lub cofnięcia zezwoleń na pobyt czasowy;
  2. składanie do właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej lub Komendanta placówki Straży Granicznej wniosków o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu;
  3. prowadzenie rejestrów spraw z zakresu wydawania zezwoleń na pobyt czasowy.

 

 

 

liczba wejść: 4861

Metryka strony

Data publikacji : 14.03.2016
Data modyfikacji : 02.09.2022
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor : Marcin Trzeciak