Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców obsługuje Klienta zewnętrznego w sprawach dotyczących przyznania obywatelstwa polskiego, prawa do dokumentu paszportowego, legalizacji pobytu i zatrudnienia  cudzoziemców oraz rejestracji pobytu obywateli Unii Europejskiej jak również koordynuje sprawy mniejszości narodowych i etnicznych oraz ewidencjonuje informacje o kościołach i związkach wyznaniowych. Ponadto nadzoruje realizację zadań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego z zakresu ewidencji ludności, zmiany imion i nazwisk, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego oraz kwalifikacji wojskowej.


Dyrektor:
Joanna Bober

Zastępcy Dyrektora:

Magdalena Drozd-Bezdek

Anna Wójcik-Stysiał

 
Sekretariat: pok. 0151
 tel.:  71 340 66 55
faks:  71 340 66 85
e-mail: soc@duw.pl

 

  •  Nowegodziny
    Nowegodziny
liczba wejść: 13968

Metryka strony

Data publikacji : 11.10.2013
Data modyfikacji : 20.02.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor : JSK