Aktualnie znajdujesz się na:

Samodzielne Stanowisko do Spraw Nieruchomości Kościelnych

Samodzielne Stanowisko do Spraw Nieruchomości Kościelnych

Aleksandra Kotowska
tel.: 71 340 69 07

Zadania:

  1. Regulacja stanu prawnego nieruchomości na rzecz osób prawnych Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych na podstawie przepisów ustaw regulujących stosunek państwa do tych podmiotów; 
  2. Regulacja stanu prawnego nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 czerwca 1971 r. o przejściu na osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych własności niektórych nieruchomości położonych na Ziemiach Zachodnich  i Północnych; 
  3. Prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazywaniem osobom prawnym Kościoła Katolickiego własności gruntów rolnych znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej; 
  4. Udział w postępowaniach regulacyjnych, prowadzonych przez: Komisję Regulacyjną, Międzykościelną Komisję Regulacyjną oraz Komisję Regulacyjną ds. Gmin Wyznaniowych Żydowskich, działające przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, w sprawach dotyczących przywrócenia lub przeniesienia własności nieruchomości.

Więcej informacji znajduje się w zakładce Obsługa Klienta.

liczba wejść: 4678

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 17.11.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska
Autor : były pracownik