Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Funduszy Rządowych i Budżetu

Oddział Funduszy Rządowych i Budżetu

kierownik Oddziału Funduszy Rządowych i Budżetu:

Aneta Klodek

a.klodek@duw.pl

   tel.: 71 340 66 61

 

   Godziny przyjmowania interesantów telefonicznie przez pracowników Oddziału:  pn-pt  11:00-14:00

    

   

Zadania Oddziału:

 1. Realizacja zadań w oparciu o ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
  o charakterze użyteczności publicznej;
 2. Kontrola realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
 3. Realizacja zadań związanych z udzielaniem dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów;
 4. Ustalanie wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia lm2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa
  (z wyłączeniem miasta Wrocławia) i dla miasta Wrocław;
 5. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem samorządowi województwa dotacji na wyrównanie straty
  z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym;
 6. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem samorządowi województwa dotacji na przeprowadzanie egzaminów na przewodnika górskiego oraz na zaszeregowanie obiektów hotelarskich do poszczególnych kategorii;
 7. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem samorządowi województwa dotacji na utrzymanie stanowisk pracy w związku
  z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w obszarze gospodarki i transportu;
 8. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem samorządowi województwa dotacji na utrzymanie stanowisk pracy w związku
  z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w obszarze turystyki;
 9. Kontrola wykorzystania dotacji przekazywanych samorządowi województwa na realizację zadań własnych obsługiwanych przez Wydział Infrastruktury;
 10. Kontrola realizacji przez samorząd województwa zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących:
 1. wydawania kierowcom przewożącym towary niebezpieczne zaświadczeń ADR i wtórników zaświadczeń ADR,
 2. przeprowadzania egzaminów na przewodnika górskiego,
 3. dopłat do krajowych pasażerskich przewozów autobusowych z tytułu stosowania ustawowych ulg do tych przewozów;
 1. Udział w innych kontrolach realizowanych przez Wydział Infrastruktury;
 2. Sporządzanie projektu budżetu Wojewody w zakresie działania Wydziału Infrastruktury;
 3.  Monitorowanie wydatkowania dotacji z budżetu państwa w zakresie działania Wydziału Infrastruktury;
 4. Monitorowanie prawidłowości realizacji dochodów budżetu państwa w zakresie działania Wydziału Infrastruktury;
 5. Sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu państwa w zakresie działania Wydziału Infrastruktury;
 6. Przygotowanie analiz i materiałów statystycznych w zakresie realizacji budżetu państwa;
 7. Realizacja projektu pomocy technicznej „Wsparcie służb administracyjnych wojewody realizujących zadania związane z inwestycjami infrastrukturalnymi w zakresie POIiŚ, FEnIKS i CEF w 2023 r.” w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS);
 8. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem samorządowi województwa dotacji na realizację programu wieloletniego pn. „Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”;
 9. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem samorządowi województwa dotacji na realizowane zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wydawaniu zaświadczeń ADR i wtórników zaświadczeń ADR kierowcom przewożącym towary niebezpieczne;
 10. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

 

Szczegółowy opis zadań Oddziału Funduszy Rządowych znajduje się w Regulaminie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

liczba wejść: 136

Metryka strony

Data publikacji : 20.03.2024
Data modyfikacji : 12.07.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Daleczko Tadeusz
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :