Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Księgowości i Sprawozdawczości Finansów Publicznych

Oddział Księgowości i Sprawozdawczości Finansów Publicznych

Kierownik Oddziału:
Dorota Szulc
tel.: 71 340 65 43

Zadania Oddziału:

  1. Ewidencja księgowa w zakresie wydatków i dochodów budżetu państwa.
  2. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa oraz weryfikacja bilansów jednostek budżetowych.
  3. Planowanie dochodów budżetu państwa w części 85/02 województwo dolnośląskie.
  4. Obsługa rachunków bankowych wydatków i dochodów budżetowych oraz rachunków pomocniczych.
  5. Prowadzenie ewidencji należności Skarbu Państwa z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ustalonych przez organy kontroli.


Szczegółowy opis zadań Oddziału znajduje się w Regulaminie Urzędu.
 

liczba wejść: 6966

Metryka strony

Data publikacji : 11.01.2013
Data modyfikacji : 03.12.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu
Autor : JSK