Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

Dyrektor  Wydziału 
Karina Sikora-Wojtarowicz

Zastępca Dyrektora Wydziału 
Monika Wacławik

------------------------------------

bz@duw.pl
Sekretariat: p. 2133
tel.:  71 340 66 99
faks: 71 340 69 66

 

 

Do zakresu działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

 

  1. administracja publiczna w zakresie przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu publicznemu oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu;
  2. obrona narodowa;
  3. sprawy wewnętrzne, z zastrzeżeniem § 16 pkt 2 Statutu DUW.
  4. zdrowie w zakresie organizacji i nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

 

Dolnośląski Portal Informacyjny:  http://dpi.duw.pl

 

liczba wejść: 11964

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 15.05.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor : JSK