Aktualnie znajdujesz się na:

Samodzielne Stanowisko ds Planowania Budżetu, Finansów oraz Kontroli

Samodzielne Stanowisko ds Planowania Budżetu, Finansów oraz Kontroli

Bartłomiej Szymecki
starszy inspektor wojewódzki
tel.: 71 340 62 63, pokój 2151

 

Do zadań realizowanych na Samodzielnym Stanowisku do Spraw Planowania Budżetu, Finansów oraz Kontroli Wykorzystania Dotacji należy:

  1. Sporządzanie projektu budżetu Wojewody oraz układu wykonawczego w zakresie działania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej;
  2. Kontrola prawidłowości wydatkowania środków z dotacji budżetowych na zadania z zakresu geodezji i kartografii;
    2a) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem powiatom dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym na utrzymanie stanowisk pracy, w obszarze geodezji i kartografii oraz nadzorowanie merytoryczne ich realizacji;
  3. Monitorowanie wydatkowania dotacji budżetowych na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu geodezji i kartografii;
  4. Monitorowanie prawidłowości realizacji dochodów budżetu państwa w zakresie właściwości Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej;
  5. Przygotowywanie – w oparciu o informacje przekazane z powiatów – propozycji harmonogramu realizacji wydatków budżetu Wojewody oraz aktualizowanie harmonogramu realizacji wydatków;
  6. Obsługa finansowa postępowań prowadzonych w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej;
  7. Realizacja zadań związanych ze sprawozdawczością, wynikających z programu badań statystycznych w zakresie sporządzania sprawozdania z wykonania prac scaleniowych – RRW-9.
liczba wejść: 3127

Metryka strony

Data publikacji : 09.03.2016
Data modyfikacji : 08.01.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Obsługi Urzędu
Autor :