Aktualnie znajdujesz się na:

Dyspozytornia Medyczna

Dyspozytornia Medyczna

                                                                            Kierownik Dyspozytorni Medycznej 

                                                                                               Paweł Halik

                                                                                    e-mail: p.halik@duw.pl

                                                                                 numer telefonu: 539 671 199

                                                                         Zastępca Kierownika Dyspozytorni Medycznej 

                                                                                               Agnieszka Moll

                                                                                    e-mail: a.moll@duw.pl

                                                                                 numer telefonu: 605 600 556

                                                                                           Starszy Administrator

                                                                                            Małgorzata Majewska

                                                                                    e-mail: m.majewska@duw.pl

                                                                                                 dm@duw.pl

                                                                                 numer telefonu:  71 340 64 61

 

Do zadań Dyspozytorni Medycznej należy:

 1. przyjmowanie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach, ustalanie priorytetów i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia;
 2. przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy;
 3. przekazywanie kierującemu akcją medyczną niezbędnych informacji ułatwiających prowadzenie medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia;
 4. zbieranie aktualnych informacji o dostępnych w rejonie operacyjnym jednostkach systemu, tj. o szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołach ratownictwa i ich gotowości oraz przekazywanie tych informacji wojewódzkiemu koordynatorowi ratownictwa medycznego;
 5. zbieranie i archiwizowanie bieżących informacji o zdarzeniach i prowadzonych medycznych czynnościach ratunkowych;
 6. powiadamianie o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych lub - jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia - centrów urazowych lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego;
 7. powiadamianie o zdarzeniu jednostek współpracujących z systemem, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia;
 8. współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
 9. zapewnienie funkcjonowania Dyspozytorni Medycznej, w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
 10. zapewnienie funkcjonowania i obsługi numeru alarmowego 999 na obszarze województwa dolnośląskiego;
 11. prowadzenie spraw finansowych związanych z funkcjonowaniem Dyspozytorni Medycznej, w tym:
  • planowanie rocznego budżetu w zakresie wydatków bieżących i majątkowych,
  • koordynowanie wydatków bieżących i majątkowych;
 12. zapewnienie funkcjonowania urządzeń technicznych i środków łączności oraz systemów teleinformatycznych zapewniających realizację zadań Dyspozytorni Medycznej;
 13. współpraca z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz innych podmiotów centralnych, kierownikami jednostek organizacyjnych służb, inspekcji i straży, w szczególności z Policją, Państwową Strażą Pożarną i centrami powiadamiania ratunkowego, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w celu podjęcia działań ratowniczych w związku z realizacją zadań dyspozytora medycznego, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numerów alarmowych
liczba wejść: 1328

Metryka strony

Data publikacji : 03.01.2022
Data modyfikacji : 20.09.2022
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :