Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Sieci i Systemów Informatycznych

Oddział Sieci i Systemów Informatycznych

Kierownik oddziału:
Barbara Wierzbińska
tel:. 71 340 64 12
 

 Zadania oddziału:

 1. Realizacja krajowych i resortowych projektów informatycznych we współpracy z jednostkami administracji publicznej i zewnętrznymi dostawcami.
 2. Planowanie, opracowywanie i wdrażanie w Urzędzie nowych rozwiązań z zakresu usług sieciowych oraz systemów informatycznych z zachowaniem standardów przyjętych w administracji publicznej.
 3. Opiniowanie, testowanie oraz ocena przydatności nowych aplikacji, w tym rozwiązań od dostawców zewnętrznych.
 4. Projektowanie, tworzenie i modyfikacja oprogramowania, wdrażanie rozwiązań z zakresu systemów informatycznych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
 5. Nadzór nad prawidłowym działaniem aplikacji eksploatowanych w Urzędzie.
 6. Koordynowanie prac i udział w opracowywaniu planów ciągłości działania systemów informatycznych na wypadek awarii lub wystąpienia zdarzeń losowych.
 7. Administrowanie siecią komputerową, serwerami i systemami teleinformatycznymi.
 8. Zapewnienie obsługi poczty elektronicznej dla pracowników Urzędu.
 9. Administrowanie serwisami informacyjnymi: stronami internetowymi Urzędu, Biuletynem Informacji Publicznej oraz wewnętrznymi stronami informacyjnymi - INTRANET.
 10. Szkolenie użytkowników, doradztwo i pomoc w zakresie użytkowania systemów informatycznych, eksploatacji sprzętu informatycznego, infrastruktury technicznej oraz korzystania z usług sieciowych.
 11. Monitorowanie realizacji umów dotyczących zadań Oddziału.
 12. Planowanie nakładów niezbędnych do realizacji zadań Oddziału.
liczba wejść: 4820

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 03.11.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu
Autor : JSK