Aktualnie znajdujesz się na:

Wojewoda

Wojewoda

Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Jest odpowiedzialny za wdrażanie i wprowadzanie w regionie programów rządowych oraz nadzór nad rządowymi instytucjami działającymi w regionie. Prowadzi także nadzór prawny nad działalnością gmin i powiatów (czy decyzje podejmowane przez władze samorządowe województwa są zgodne z obowiązującym prawem). Wojewoda reprezentuje także w danym regionie Skarb Państwa.

Wojewoda realizuje swoje zadania przy pomocy wicewojewody oraz kierowników jednostek administracji zespolonej, dyrektora generalnego urzędu oraz dyrektorów poszczególnych wydziałów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dokładne zadania Wojewody precyzuje Statut Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

  Wojewoda Dolnośląski

Maciej Awiżeń

pokój: 1016

tel. 71 340 66 28

e-mail: wojsekr@duw.pl

 

 

 

Wojewoda Dolnośląski

Maciej Mirosław Awiżeń

ur. 30 kwietnia 1972 roku w Bystrzycy Kłodzkiej. Dolnośląski polityk i samorządowiec, od 2 grudnia 2010 r. do 21 grudnia 2023 roku Starosta Kłodzki. Z dniem 22 grudnia 2023 roku powołany decyzją Premiera Donalda Tuska na stanowisko Wojewody Dolnośląskiego.

Absolwent wiedzy o kulturze na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów MBA Master of Business Administration specjalizacja zarządzanie w ochronie zdrowia. Był przedsiębiorcą i redaktorem. W latach 1993-1998 dziennikarz i redaktor w tygodniku „Brama – Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej”.

Od 1998 r. był Radnym Rady Miejskiej w Kłodzku (przerwa na kadencję 2002-2006). W latach 2006-2009 był zastępcą przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodzku. W latach 2009-2010 był etatowym Członkiem Zarządu Powiatu Kłodzkiego. Od 2 grudnia 2010 r. do 21 grudnia 2023 roku Starosta Kłodzki. Z dniem 22 grudnia 2023 roku powołany na stanowisko Wojewody Dolnośląskiego.

W 2015 roku odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

 

 

 

liczba wejść: 13639

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 14.02.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Obsługi Urzędu
Autor : JSK