Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o sposobie doręczania korespondencji w formie elektronicznej

Informacja o sposobie doręczania korespondencji w formie elektronicznej

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 971) Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu informuje o sposobach doręczania dokumentów w postaci elektronicznej.

 

Aby można było złożyć do urzędu dokument w formie elektronicznej, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.
Instrukcje zakładania konta i korzystania z platformy ePUAP znajdują się na stronie głównej epuap.gov.pl.

 

I. Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP):

Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP:

Link do elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP

Nazwa skrytki:   /req49xn18v/skrytka

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.

 

II. Pozostałe usługi świadczone na platformie ePUAP - wymagane wcześniejsze zalogowanie się do platformy

 

III. Dostarczanie dokumentów elektronicznych osobiście:

Dokumenty elektroniczne są przyjmowane  w godzinach pracy urzędu, w Kancelarii Ogólnej przy Placu Powstańców Warszawy 1.

Przez dokumenty elektroniczne rozumie się pismo przewodnie oraz załączniki do pisma. Pismo przewodnie powinno zawierać imię, nazwisko i adres nadawcy oraz treść merytoryczną.

Akceptowane formaty dokumentów: .doc, .rtf, .txt, .odt, .xls, .csv, .ods, .pdf, .ppt, .jpg, .svg, .xml, .zip, .tar

Pismo przewodnie i każdy z załączników powinny być podpisane podpisem elektronicznym nadawcy, weryfikowanym za pomocą  ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wszystkie pliki powinny być spakowane do jednego pliku w formacie .zip lub .tar

Dokumenty elektroniczne są przyjmowane wraz z informatycznym nośnikiem danych, którym może być płyta CD lub DVD.

Informatyczny nośnik danych powinien  być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację. Informatyczny nośnik danych powinien zawierać tylko jeden plik .zip lub .rar. Dostarczony  nośnik nie może zawierać złośliwego oprogramowania.

W przypadku nie spełnienia powyższych wymagań, dokumenty elektroniczne nie zostaną przyjęte.

liczba wejść: 24347

Metryka strony

Data publikacji : 27.11.2012
Data modyfikacji : 06.04.2022
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor : Redaktor BIP