Aktualnie znajdujesz się na:

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił 13 lipca 2018 r. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.

W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Potrzebne pliki dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Zapotrzebowania oznaczone dopiskiem „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” należy składać w terminie do 20 lipca 2018 r. na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do DUW wersji papierowej lub wersji elektronicznej złożonej za pośrednictwem platformy ePUAP z wykorzystaniem profilu zaufanego lub za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

 

Załączniki:

  1. Informacja szczegółowa dot. składania i oceny zapotrzebowań w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.
  2. Tabela kodów gmin przy wskaźniku G (dla województwa dolnośląskiego).
  3. Tabela kodów powiatów przy wskaźniku P (dla województwa dolnośląskiego).
liczba wejść: 297

Metryka strony

Data publikacji : 30.06.2022
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :