Aktualnie znajdujesz się na:

Opieka wytchnieniowa

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

    

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.


Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023.  Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę  150 000 000,00 zł.
O dofinansowanie w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego. Realizacja Programu następuje w trybie naboru wniosków.

WAŻNE: Wniosek na środki finansowe z Programu jest składany wyłącznie w postaci elektronicznej i należy przesłać go za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.W Centralnej Aplikacji Statystycznej pojawiły się formularze dostępne do wypełnienia dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego.

Szczegółowe informacje o programie  można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr tel. 71/ 340-67-28 ; 71/340 - 68 - 93 oraz 71 / 340-60-77.

liczba wejść: 15565

Metryka strony

Data publikacji : 27.10.2022
Data modyfikacji : 12.01.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Elżbieta Gawryjołek
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Autor :