Aktualnie znajdujesz się na:

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków na realizację Programu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).


    Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę  505 000 000,00 zł. Wnioski na środki finansowe w ramach Programu (załącznik nr 1 do programu) oraz załączniki do wniosku (załącznik nr 1 do wniosku oraz załącznik nr 2 do wniosku) należy złożyć do  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).

    WAŻNE: Wniosek na środki finansowe z Programu jest składany wyłącznie w postaci elektronicznej i należy przesłać go za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. W Centralnej Aplikacji Statystycznej pojawiły się formularze dostępne do wypełnienia dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego.

Szczegółowe informacje o programie  można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr tel.: 71/ 340-67-28 ; 71/340 - 68 - 93 oraz 71 / 340-60-77.

liczba wejść: 1713

Metryka strony

Data publikacji : 24.10.2022
Data modyfikacji : 12.01.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Elżbieta Gawryjołek
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Autor :