Aktualnie znajdujesz się na:

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020

W dniu 3 października 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  ogłosił nabór wniosków w ramach Programu  "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"  – edycja 2019-2020  

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 listopada 2019 r.  został opublikowany komunikat MRPiPS z dnia 8.11.2019 r. o zmianie resortowego Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 .
Treśc komunikatu
 

Informacje dotyczące Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 można uzyskać pod nr telefonu 71-340-67-28, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Pan Damian Piątkowski, d.piatkowski@duw.pl

liczba wejść: 364

Metryka strony

Data publikacji : 13.06.2022
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :