Aktualnie znajdujesz się na:

Praktyki i wolontariat

Informacja w sprawie praktyk i wolontariatów

  1. Praktyka

Student szkoły wyższej ma możliwość odbycia praktyki w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim . Warunkiem rozpoczęcia praktyki jest podpisanie przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki (reprezentowany przez Dyrektora Generalnego ) i daną uczelnię/szkołę umowy (porozumienia). Umowa(porozumienie) musi być podpisana przez osobę upoważnianą ze strony uczelni/szkoły i dostarczona w dwóch egzemplarzach do Urzędu.

Komórka organizacyjna, w której będzie odbywała się praktyka, czas jej trwania i inne szczegóły dotyczące przebiegu praktyki ustalane są w trakcie indywidualnych konsultacji ze studentem/uczniem skierowanym do jej odbycia.

  1. Wolontariat

Istnieje możliwość odbycia wolontariatu  w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Wolontariusz podpisuje porozumienie obejmujące świadczenie o charakterze wolontarystycznym, które ma charakter nieodpłatny.

Obowiązkiem wynikającym z ustawy jest zawarcie umowy (porozumienia) pomiędzy korzystającym i wolontariuszem. Jest to kontrakt, który reguluje zobowiązania obydwu stron.

 

  1. Staż absolwencki

Staż absolwencki odbywa się na podstawie skierowania wydawanego przez Powiatowy Urząd Pracy. Skierowanie uzależnione jest m.in. od środków finansowych będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy.

Staż w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Powiatowy Urząd Pracy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim, według programu określonego przez DUW i zaakceptowanego przez Urząd Pracy.

 

W celu omówienia możliwości i warunków odbycia praktyki lub wolontariatu można kontaktować się  z panem Marcinem Janoszką: telefon 71 340 62 23 lub email  praktykistudenckie@duw.pl.

liczba wejść: 34306

Metryka strony

Data publikacji : 27.11.2012
Data modyfikacji : 27.01.2022
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Daleczko Tadeusz
Biuro Administracji i Logistyki
Autor : Redaktor BIP