Aktualnie znajdujesz się na:

Nabory w toku

Nabory w toku

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborach na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora ds. dotacji w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz programów resortowych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego - ZP/ZS/01/06/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego - ZP/ZS/02/06/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko Kierownika Oddziału w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Zakupów i Obsługi Urzędu - AL/ZO/01/06/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny - ZP/NKWR/02/06/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy domowej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny - ZP/NKWR/01/06/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. planowania budżetu i finansów oraz nadzoru i kontroli wykorzystania dotacji w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej - GK/PB/01/06/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko referenta ds. paszportowych i obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym - SOC/P/01/06/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań - IF/WO/01/06/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych w Zespole Kontroli Finansowej - KF/01/06/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzki we Wrocławiu - BHP/01/06/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko Zastępcy Kierownika Oddziału w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Centrum Powiadamiania Ratunkowego - BZ/CPR/01/06/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. budżetu i planowania w Oddziale Budżetu i Planowania - FB/BP/01/06/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. obsługi finansowo - księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa w Wydziale Finansów i Budzetu w Oddziale Realizacji Dochodów i Wydatków - FB/RDW/01/06/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko psychologa w Dyspozytorni Medycznej - DM/01/06/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dotacji i rozliczeń w obszarze kształcenia wyższych kadr medycznych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Wyższych Kadr Medycznych - ZP/WKM/01/06/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko głównego specjalisty ds. sieci, dróg, lotnisk cywilnych i obiektów hydrotechnicznych w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa - IF/AB/03/05/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa - IF/AB/02/05/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa - IF/AB/01/05/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Rolnictwa i Środowiska - NRŚ/RŚ/01/05/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko Z-cy Kierownika Oddziału w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa - IF/O/01/05/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań - IF/WO/02/05/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - GK/ONG/01/05/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. obywatelstwa polskiego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego - SOC/OP/01/05/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. szkoleń i specjalizacji wyższych kadr medycznych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Wyższych Kadr Medycznych - ZP/WKM/01/05/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko głównego specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Płac, Analiz i Rekrutacji - OR/PAR/01/05/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej - GK/KGK/01/05/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko specjalisty ds. wszczynania postępowań i obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obsługi Cudzoziemców I - SOC/OCI/01/05/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora ds. dotacji w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz programów resortowych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego - ZP/ZS/03/05/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II - SOC/PCII/02/05/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny - ZP/NKWR/01/05/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kierowania programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego - ZP/ZS/02/05/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II - SOC/PCII/02/05/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II - SOC/PCII/01/05/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. planowania i sprawozdawczości w zakresie zasiłków i świadczeń pomocy społecznej przyznawanych przez gminy w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego - ZP/ZS/01/05/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji - NRŚ/OR/01/05/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań - IF/WO/01/05/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa oraz nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy - ZP/P/01/05/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa oraz nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy - ZP/P/01/04/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dotacji i rozliczeń w obszarze kształcenia wyższych kadr medycznych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Wyższych Kadr Medycznych - ZP/WKM/01/04/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba wejść: 164845

Metryka strony

Data publikacji : 20.12.2012
Data modyfikacji : 25.06.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Adamowska
Autor : Anna Adamowska