Aktualnie znajdujesz się na:

Nabory w toku

Nabory w toku

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborach na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dotacji i rozliczeń w obszarze kształcenia wyższych kadr medycznych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Wyższych Kadr Medycznych - ZP/WKM/01/04/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy domowej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny - ZP/NKWR/02/04/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa - IF/O/01/04/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny - ZP/NKWR/01/04/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. płac i obsługi zleceń w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Płac i Analiz - OR/PA/01/04/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań - IF/WO/01/04/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej - GK/KGK/01/04/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego informatyka ds. obsługi sprzętu komputerowego i rozwiązywania problemów informatycznych w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Obsługi Teleinformatycznej - AL/OI/01/04/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko specjalisty ds. statystyki publicznej i programów zdrowotnych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej - ZP/ZPSM/01/04/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i skarg w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli, Skarg i Egzekucji - NK/KSE/01/03/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej - FB/KF/02/03/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - GK/ONG/01/03/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa - IF/AB/03/03/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa - IF/AB/02/03/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko głównego specjalisty ds. sieci, dróg, lotnisk cywilnych i obiektów hydrotechnicznych w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa - IF/AB/01/03/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. obsługi programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+" 2022-2029 w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego - ZP/ZS/03/03/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny - ZP/NKWR/01/03/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty  ds. obsługi finansowo - księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Realizacji Dochodów i Wydatków - FB/RDW/01/03/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie zasiłków i świadczeń pomocy społecznej przyznawanych przez gminy w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego - ZP/ZS/02/03/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Rolnictwa i Środowiska - NRŚ/RŚ/01/03/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań - IF/WO/01/03/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dotacji w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz programów resortowych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego - ZP/ZS/01/03/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej - FB/KF/01/03/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru - NK/N/01/03/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko referenta ds. obsługi w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń - ZP/KŚ/01/03/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. obsługi systemu PRM w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego - BZ/RM/01/03/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. obsługi klienta cudzoziemskiego i weryfikacji legalności pobytu oraz personalizacji kart pobytu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowych i Obsługi Klienta - SOC/POK/01/03/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli, skarg i egzekucji  w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli, w Oddziale Kontroli, Skarg i Egzekucji - NK/KSE/01/02/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa - IF/O/03/02/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. płac i obsługi zleceń w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Płac i Analiz - OR/PA/01/02/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dotacji i rozliczeń w obszarze kształcenia wyższych kadr medycznych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Wyższych Kadr Medycznych - ZP/WKM/01/02/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora ds. składów chronologicznych informatycznych nośników danych w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Zarządzania Dokumentacją - OR/ZD/01/02/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa oraz nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy - ZP/P/02/02/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa, kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy oraz szkoleń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy - ZP/P/01/02/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I - SOC/PCI/01/02/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Zezwoleń na Pracę - SOC/ZP/01/02/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dotacji w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz programów resortowych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego - ZP/ZS/01/02/2024

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa, kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy oraz szkoleń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy - ZP/P/01/12/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa oraz nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy - ZP/P/02/12/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba wejść: 162879

Metryka strony

Data publikacji : 20.12.2012
Data modyfikacji : 22.04.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Adamowska
Autor : Anna Adamowska