Aktualnie znajdujesz się na:

Zawiadomienia dotyczące postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2024

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.24.2024.OP z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Wymiana stacji transformatorowej WBW 21901, przebudowa linii kablowych SN K-223 i K-219 oraz budowa powiązania kablowego pomiędzy obwodem x-3 z WBW 22300 a x-7 z WBW 22300 w Wałbrzychu ul. Wrocławska”.
 

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.17.2024.AK z dnia 28 maja 2024 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-15/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa gazociągu dn63 wraz z przyłączami gazu dn25 PE 100 RC SDR 11 MOP 0,5MPa”.

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.4.2024.AK z dnia 16 maja 2024 roku zawiadamiające zawiadamia o wydaniu decyzji Nr I-P-14/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa mostu kolejowego w km 215,176 linii kolejowej nr 137”.

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.10.2024.OP  z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa dwóch kontenerów biurowych niepołączonych trwale z gruntem, ogrodzenia, miejsca do gromadzeniu odpadów, przyłącza elektroenergetycznego oraz wyznaczenie miejsc postojowych na istniejącej nawierzchni utwardzonej”.

Zawiadomienie Wojewody Dolnośłąskiego IF-PP.746.49.2023.AK z dnia 26 kwietnia 2024 roku informujące o wydaniu decyzji Nr I-P-l3/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa wiaduktu kolejowego w km 69,547 LK 276” zlokalizowanej na działce nr 564/3 obręb 0012 Starczów, gm. Kamieniec Ząbkowicki.

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.48.2023.AK z dnia 26 kwietnia 2024 roku informujące o wydaniu decyzji Nr I-P-12/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa wiaduktu kolejowego w km 69,323 LK 276” zlokalizowanej na działce nr 564/3 obręb 0012 Starczów, gm. Kamieniec Ząbkowicki.

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.2023.AK z dnia 16 kwietnia 2024 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-l 1/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.:„Przebudowa wiaduktu kolejowego w km 62,109 LK 276”.
 

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.15.2024.BZK z dnia 11 kwietnia 2024 roku informujące o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 13022_L274 _Mietkow (ORx274-028886-XXX-01) na linii kolejowej 274, km 28,886, w skład którego wchodzą: wieża strunobetonowa wraz z fundamentem, kontener telekomunikacyjny ustawiony na fundamencie prefabrykowanym, ogrodzenie, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzna linia zasilająca oraz złącze kablowe elektroenergetyczne na terenie działki nr 206/1, obręb 0007 Mietków, gm. Mietków.

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.14.2024.BZK z dnia 11 kwietnia 2024 roku informujące o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 13018_L274AWalbrzychFabryczny (ORx274-074544-XXX-01) na linii kolejowej 274, km 74,544, w skład którego wchodzą: wieża strunobetonowa wraz z fundamentem, kontener telekomunikacyjny ustawiony na fundamencie prefabrykowanym, ogrodzenie, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzna linia zasilająca oraz złącze kablowe elektroenergetyczne na terenie działki nr 1/7, obręb 0032 Gaj, m. Wałbrzych.

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.12.2024.BZK z dnia 27 marca 2024 roku zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 lutego 2024 r., uzupełnionego dnia 28 lutego 2024 r., Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Miękini, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Pawła Pabisiaka, dnia 27 marca 2024 r. wydał decyzję Nr I-P-6/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Miękinia”.

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.9.2024.AK z dnia 27 marca 2024 roku o wydaniu decyzji Nr I-P-7/24 zmieniającej decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-18/23 z dnia 9 maja 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Oleśnica z częściową rozbiórką i odbudową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką budynku technicznego”.

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.7.2024.AK z dnia 22 marca 2024 roku wydającą decyzję Nr I-P-5/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice gm. Chojnów wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.15.2024.BZK z dnia 20 marca 2024 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 13022_L274_Mietkow   ORx274-028886-XXX-01) na linii kolejowej 274, km 28,886, w skład którego wchodzą: wieża strunobetonowa wraz z fundamentem, kontener telekomunikacyjny ustawiony na fundamencie prefabrykowanym, ogrodzenie, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzna linia zasilająca oraz złącze kablowe elektroenergetyczne na terenie działki nr 206/1, obręb 0007 Mietków, gm. Mietków.

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.14.2024.BZK z dnia 20 marca 2024 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 13018_L274A_WalbrzychFabryczny (ORx274-074544-XXX-01) na linii kolejowej 274, km 74,544, w skład którego wchodzą: wieża strunobetonowa wraz z fundamentem, kontener telekomunikacyjny ustawiony na fundamencie prefabrykowanym, ogrodzenie, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzna linia zasilająca oraz złącze kablowe elektroenergetyczne na terenie działki nr 1/7, obręb 0032 Gaj, m. Wałbrzych.

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.11.2024.OP z dnia 18 marca 2024 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa wiaty magazynowej wraz z niezbędna infrastrukturą” zlokalizowanej na działce nr 4/105 AM-42 obręb 0022 Południe, m. Wrocław.

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.6.2024.BZK z dnia 14 marca 2024 roku o rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 stycznia 2024 r. TAURON Dystrybucja S.A., działającego przez pełnomocnika Pana Dariusza Świerkota, dnia 14 marca 2024 r. wydał decyzję Nr  I-P-3/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa linii kablowych średniego napięcia”.

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.5.2024.AK  z dnia 14 marca 2024 roku o wydaniu decyzji Nr I-P-4/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowasieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michów gm. Chojnów wraz z niezbędną infrastrukturą”.
 

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.9.2024.AK z dnia 8 marca 2024 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 14 lutego2024 r., uzupełniony dnia 6 marca 2024 r., Polskich Kolei Państwowych S.A., działających przez pełnomocnika Pana Mirosława Jasiurkowskiego, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-18/23 z dnia 9 maja 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Oleśnica z częściową rozbiórką i odbudową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką budynku technicznego”, lokalizowanej na terenie działki: nr 2/4 (AM-53) i 1/4 (AM-73) obręb 0002 Oleśnica, miasto Oleśnica, stanowiących teren kolejowy zamknięty, zamieszczonych w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38).
 

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.12.2024.BZK z dnia 29 lutego 2024 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Miękinia”.

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.47.2023.AK z dnia 16 lutego 2024 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-l/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Cieszków”
 

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.7.2024.AK  z dnia 15 lutego 2024 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice gm. Chojnów wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.5.2024.AK z dnia 5 lutego 2024 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michów gm. Chojnów wraz z niezbędną infrastrukturą”

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.2.2024.AK z dnia 11 stycznia 2024 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 5 stycznia 2024 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. reprezentowane przez Pana Pawła Gruca, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa mostu kolejowego w km 215,176 linii kolejowej nr 137”.

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.49.2023.AK z dnia 5 stycznia 2024 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa wiaduktu kolejowego w km 69,547 LK 276”.

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.48.2023.AK z dnia 5 stycznia 2024 roku wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa wiaduktu kolejowego w km 69,323 LK 276”.

liczba wejść: 293

Metryka strony

Data publikacji : 05.01.2024
Data modyfikacji : 11.06.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Agnieszka Król
Autor :