Aktualnie znajdujesz się na:

Zarządzenia zastępcze wydawane na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze

2023

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Dolnośląskiego nr 4/2023

Dane przestrzenne do Zarządzenia Zastępczego nr 4/2023

Zarzadzenie Zastępcze Wojewody Dolnośląskiego nr 3/2023

Dane przestrzenne do Zarządzenia Zastępczego nr 2/23 

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Dolnośląskiegonr 2/2023 w sprawie wprowadzenia obszaru udokumentowanego złoża kopaliny do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole.

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Dolnośląskiego nr 1/2023 w sprawie wprowadzenia obszaru udokumentowanego złoża kopaliny do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce.

Dane przestrzenne do Zarządzenia Zastępczego nr 1/2023

liczba wejść: 585

Metryka strony

Data publikacji : 15.02.2023
Data modyfikacji : 08.08.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Agnieszka Król
Autor :