Aktualnie znajdujesz się na:

Zarządzenia zastępcze wydawane na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze

2022

Zarządzenie zastępcze Wojewody Dolnośląskiego nr 1/2022 w sprawie wprowadzenia obszaru udokumentowanego złoża kopaliny do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ścinawa.

Dane przestrzenne do zarządzenia zastępczego nr 1/2022

liczba wejść: 433

Metryka strony

Data publikacji : 27.10.2022
Data modyfikacji : 21.12.2022
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Agnieszka Król
Autor :