Aktualnie znajdujesz się na:

Zarządzenia zastępcze wydawane na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze

2021

Zarządzenie zastępcze Wojewody Dolnośląskiego nr 2/2021 w sprawie wprowadzenia obszaru udokumentowanego złoża kopaliny do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2021 - ujednolicony tekst studium.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/2021 - zał. graficzny - kierunki.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/2021 - zał. graficzny uwarunkowania.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 2/2021 - dane przestrzenne.

 

Zarządzenie zastępcze Wojewody Dolnośląskiego nr 1/2021  w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długołęka.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2021 - ujednolicony tekst studium - cz. A uwarunkowania.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2021 - zał. graficzny - uwarunkowania.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/2021 - ujednolicony tekst studium - cz. B kierunki.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 1/2021 - zał. graficzny - kierunki.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 1/2021 - uzasadnienie i synteza.

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 1/2021 – dane przestrzenne.

 

liczba wejść: 1408

Metryka strony

Data publikacji : 11.10.2021
Data modyfikacji : 22.10.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Dyrda
Wydział Infrastruktury
Autor :