Aktualnie znajdujesz się na:

Zarządzenia zastępcze wydawane na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze

2017

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Dolnośląskiego nr 1/2017 w sprawie wprowadzenia obszaru udokumentowanego złoża kopaliny do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wisznia Mała.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 1/2017 - ujednolicony tekst studium, część I uwarunkowania,

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 1/2017 - ujednolicony tekst studium, część II kierunki rozwoju przestrzennego,

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 1/2017 - rysunek uwarunkowań,

Załącznik nr 4 do Zarządzenia 1/2017 - rysunek kierunków

 

 

liczba wejść: 1895

Metryka strony

Data publikacji : 21.11.2017
Data modyfikacji : 21.11.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Dyrda
Wydział Infrastruktury
Autor : Ewa Stachera