Aktualnie znajdujesz się na:

Zarządzenia zastępcze wydawane na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze

2016

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Dolnośląskiego Nr 1/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jerzmanowa.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  nr 1/2016 - tekst studium

Załacznik nr 2 do Zarządzenia  nr 1/2016 - rysunek uwarunkowań (kolor)

Załacznik nr 2 do Zarządzenia  nr 1/2016 - rysunek uwarunkowań (cz.b)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  nr 1/2016 - rysunek kierunków (kolor)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  nr 1/2016 - rysunek kierunków (cz.b)


 

liczba wejść: 2241

Metryka strony

Data publikacji : 04.05.2016
Data modyfikacji : 04.05.2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Dyrda
Wydział Infrastruktury
Autor :