Aktualnie znajdujesz się na:

Psycholog właściwy do rozpatrywania odwołań od orzeczeń „upoważnionego psychologa” w sprawie materiałów wybuchowych

Psycholog właściwy do rozpatrywania odwołań od orzeczeń „upoważnionego psychologa” w sprawach dotyczących osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych

Psychologiem właściwym do rozpatrywania odwołań od orzeczeń „upoważnionego psychologa” w sprawach dotyczących osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, zgodnie z zarządzeniem nr 332 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia psychologa właściwego do przeprowadzenia badań i wydawania orzeczeń psychologicznych w trybie odwoławczym od orzeczeń „upoważnionego psychologa” dotyczących osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, jest:

Psycholog

Pani Monika Rybak,

Wrocław ul. Poniatowskiego 16/22

tel. kom. 698 421 087

 

liczba wejść: 4685

Metryka strony

Data publikacji : 01.12.2016
Data modyfikacji : 17.12.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Bogdan Romanowski
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Autor :