Aktualnie znajdujesz się na:

Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego NRŚ-OR.7570.37.2024.KMa z dnia 14.05.2024 r. zawiadamiające o wydaniu w dniu 14.05.2024 r. decyzji Wojewody Dolnośląskiego (NRŚ-OR.7570.37.2024.KMa) uchylającej w całości decyzję Starosty Lubińskiego z dnia 8.02.2024 r. (DAN.683.13.2022) dot. ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 4/26, obręb Klecina miasta Wrocławia, której własność przeszła na Gminę Wrocław w związku z decyzją Prezydenta Wrocławia nr 1536/2021 z dnia 12.05.2021 r

liczba wejść: 31

Metryka strony

Data publikacji : 14.05.2024
Data modyfikacji : 14.05.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Konrad Słowik
Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska
Autor :