Aktualnie znajdujesz się na:

Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego NRŚ-OR.7570.66.2023.MS z dnia 28 listopada 2023 r. zawiadamiające o wydaniu w dniu 28 listopada 2023 r. decyzji Wojewody Dolnośląskiego (znak: NRŚ-OR.7570.66.2023.MS), uchylającej w całości decyzję Starosty Średzkiego z dnia 8 maja 2023 r., znak MiD.683.17.2020, i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

liczba wejść: 86

Metryka strony

Data publikacji : 28.11.2023
Data modyfikacji : 03.04.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Konrad Słowik
Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska
Autor : Konrad Słowik