Aktualnie znajdujesz się na:

Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego NRŚ-OR.7536.68.2021.ASi z dnia 27 października 2023 r. zawiadamiające o wydaniu w dniu 27 października 2023 r. decyzji Wojewody Dolnośląskiego (znak: NRŚ-OR.7536.68.2021.ASi), uchylającej w całości decyzję Starosty Wałbrzyskiego z dnia 17 sierpnia 2021 r., znak ZAB.6853.26.2020, i umarzającej postępowanie pierwszej instancji.

liczba wejść: 92

Metryka strony

Data publikacji : 27.10.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Konrad Słowik
Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska
Autor : Konrad Słowik