Aktualnie znajdujesz się na:

Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego NRŚ-OR.7570.87.2022.KK z dnia 3 października 2023 r. zawiadamiające o wydaniu w dniu 2 października 2023 r. decyzji Wojewody Dolnośląskiego (znak: NRŚ-OR.7570.87.2022.KK), uchylającej w całości decyzję Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r., znak: GK.683.6.2021, i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

liczba wejść: 145

Metryka strony

Data publikacji : 03.10.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Konrad Słowik
Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska
Autor :