Aktualnie znajdujesz się na:

Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego NRŚ-OR.7570.98.2022.KK z dnia 5 września 2023 r. zawiadamiające o wydaniu w dniu 5 września 2023 r. decyzji Wojewody Dolnośląskiego (znak: NRŚ-OR.7570.98.2022.KK), uchylającej w całości decyzję Starosty Bolesławieckiego z dnia 30 września 2022 r., znak: WGN.683.2.19.2022, i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

liczba wejść: 121

Metryka strony

Data publikacji : 05.09.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Konrad Słowik
Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska
Autor : Konrad Słowik