Aktualnie znajdujesz się na:

Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego NRŚ-OR.7570.78.2023.MS z dnia 9 sierpnia 2023 r. zawiadamiające o wyznaczeniu Prezydenta Wałbrzycha do załatwienia sprawy ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu przejścia na rzecz Gminy Wrocław prawa własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 39/9, AM-4, obręb Zgorzelisko, gmina Wrocław, o powierzchni 0,0176 ha.

liczba wejść: 149

Metryka strony

Data publikacji : 09.08.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Wojciechowski Piotr
Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska
Autor :