Aktualnie znajdujesz się na:

Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego NRŚ-OR.7570.75.2023.MS z dnia 7 sierpnia 2023 r. zawiadamiające o wyznaczeniu Prezydenta Wałbrzycha do załatwienia sprawy ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu przejścia na rzecz Gminy Wrocław prawa własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 49, AM-3, obręb Zgorzelisko, gmina Wrocław, o powierzchni 0,2346 ha.

liczba wejść: 149

Metryka strony

Data publikacji : 07.08.2023
Data modyfikacji : 09.08.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :