Aktualnie znajdujesz się na:

2024

Oddział Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny

PIECZA ZASTĘPCZA

placówki opiekuńczo - wychowawcze, placówki wsparcia dziennego, ośrodki adopcyjne:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania Placówce Nr 2 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 25 - 26 stycznia 2024 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego Nr 21 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 25 - 26 stycznia 2024 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Kłodzku, przeprowadzonej w dniach 24, 29 - 30 stycznia 2024 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w SIEMACHA Spot 24/7 we Wrocławiu przy ul. Hercena, przeprowadzonej w dniach 29 - 31 stycznia 2024 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 w Kłodzku, przeprowadzonej w dniach 14 - 16 lutego 2024 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Towarzystwie Nasz Dom Oddział we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 16, 19 - 20 lutego 2024 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 19 - 20 lutego 2024 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3 w Kłodzku, przeprowadzonej w dniach 4 - 6 marca 2024 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach Domu Dziecka Nr 5 w Pieszycach, przeprowadzonej w dniach 20 - 22 marca 2024 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Dom dla Dzieci" w Legnicy, przeprowadzonej w dniach 4 - 5 kwietnia 2024 r.
 11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka "Promyk" w Wilkowie - Osiedlu, przeprowadzonej w dniach 17 - 19 kwietnia 2024 r.
 12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej - Ośrodku Adopcyjnym we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 26 i 29 kwietnia 2024 r.
 13.  

jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy, przeprowadzonej w dniach 7 - 9 lutego 2024 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borowie, przeprowadzonej w dniach 22 - 23 lutego 2024 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemkowie, przeprowadzonej w dniach 15 i 19 marca 2024 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze, przeprowadzonej w dniach 6 - 8 maja 2024 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, przeprowadzonej w dniu 13 maja 2024 r.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

jednostki samorządu terytorialnego:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin, przeprowadzonej w dniach 25 - 26 stycznia 2024 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Miejskim w Miliczu, przeprowadzonej w dniach 22 - 23 lutego 2024 r.
 3.  

podmioty niepubliczne wykonujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej:

liczba wejść: 1472

Metryka strony

Data publikacji : 12.01.2024
Data modyfikacji : 21.06.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Piotr Szafarowicz
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Autor : Piotr Szafarowicz