Aktualnie znajdujesz się na:

2022

Oddział Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny

PIECZA ZASTĘPCZA

placówki opiekuńczo - wychowawcze, placówki wsparcia dziennego, ośrodki adopcyjne:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 20 i 21 stycznia 2022 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 4 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 27 stycznia 2022 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 18 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 28 stycznia 2022 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania Placówce Nr 14 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 18 i 21 lutego 2022 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Dąbrówka 2" w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniach 21 i 22 lutego 2022 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu dla Dzieci NADZIEJA Nr 4 w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniach 22 i 23 lutego 2022 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Dąbrówka 3" w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniach 23 i 24 lutego 2022 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania Placówce Nr 6 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 24 i 25 lutego 2022 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania Placówce Nr 1 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 28 lutego 2022 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Placówce Op. - Wych. "Serbski Zaułek" w Świdnicy, przeprowadzonej w dniach 17 - 18 marca 2022 r.
 11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach Domu Dziecka Nr 1, przeprowadzonej w dniach 21 i 23 marca 2022 r.
 12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 4 w Bierutowie, przeprowadzonej w dniach 11 i 12 kwietnia 2022 r.
 13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka w Ludowie Polskim, przeprowadzonej w dniach 14 i 15 kwietnia 2022 r.
 14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka p.w. Bł. Marii Luizy Merkert Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Legnicy, przeprowadzonej w dniach 21 i 22 kwietnia 2022 r.
 15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Wiosna" typu socjalizacyjnego Nr 4 w Krzydlinie Małej, przeprowadzonej w dniach 28 - 29 kwietnia 2022 r.
 16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu dla Dzieci NADZIEJA Nr 3 w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniu 29 kwietnia 2022 r.
 17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego Nr 3 w Bartnicy, przeprowadzonej w dniu 16 maja 2022 r.
 18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka w Głogowie przy ul. Orbitalnej, przeprowadzonej w dniach 19 i 20 maja 2022 r.
 19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu dla Dzieci NADZIEJA Nr 1 w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniach 19 i 20 maja 2022 r.
 20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Smyk" w Błażejowie, przeprowadzonej w dniach 23 i 24 maja 2022 r.
 21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Kątach Wrocławskich, przeprowadzonej w dniu 27 maja 2022 r.
 22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego w Nowych Rochowicach, przeprowadzonej w dniu 3 czerwca 2022 r.
 23. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Gorzanowie, przeprowadzonej w dniach 7 i 8 czerwca 2022 r.
 24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu dla Dzieci NADZIEJA Nr 2 w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniach 14 i 15 czerwca 2022 r.
 25. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Socjalizacyjnego w Środzie Śląskiej, przeprowadzonej w dniach 28 i 29 czerwca 2022 r.
 26. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Wsparcia Dziennego w Obornikach Śląskich, przeprowadzonej w dniach 29 i 30 czerwca 2022 r.
 27. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dom nad Baryczą" Placówce Op. - Wych. w Krośnicach, przeprowadzonej w dniu 6 lipca 2022 r.
 28. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Ośrodku Adopcyjnym NADZIEJA w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniach 13 - 15 lipca 2022 r.
 29. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Domu Dziecka im. Jana Wyżykowskiego w Wilkowie - Osiedlu, przeprowadzonej w dniach 14 i 15 lipca 2022 r.
 30. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Serbski Kącik" w Świdnicy, przeprowadzonej w dniach 19 i 20 lipca 2022 r.
 31. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka "Nad Potokiem" w Lubominie, przeprowadzonej w dniach 21 i 22 lipca 2022 r.
 32. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Kłodzku, przeprowadzonej w dniach 25 i 26 lipca 2022 r.
 33. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Domu Dziecka "Sobieradzik" w Wojcieszowie, przeprowadzonej w dniach 28 i 29 lipca 2022 r.
 34. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka w Golance Dolnej, przeprowadzonej w dniu 29 lipca 2022 r.
 35. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka w Kotli, przeprowadzonej w dniach 4 i 5 sierpnia 2022 r.
 36. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Świetlicy Środowiskowej "Chatka Puchatka" w Miliczu, przeprowadzonej w dniach 11 - 12 sierpnia 2022 r.
 37. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu dla Dzieci NADZIEJA w Przesiece, przeprowadzonej w dniu 16 sierpnia 2022 r.
 38. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Specjalistycznej placówce wsparcia dziennego - Świetlicy "Cegiełka" w Szklarskiej Porębie, przeprowadzonej w dniach 18 i 19 sierpnia 2022 r.
 39. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka w Legnicy, przeprowadzonej w dniu 31 sierpnia 2022 r.
 40. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Opiekuńczej placówce wsparcia dziennego - Świetlicy "PLUS" w Szklarskiej Porębie, przeprowadzonej w dniach 15 i 16 września 2022 r.
 41. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Wsparcia Dziennego w Oławie przy ul. Młyńskiej, przeprowadzonej w dniu 19 września 2022 r.
 42. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 w Kłodzku, przeprowadzonej w dniu 20 września 2022 r.
 43. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach Domu Dziecka Nr 3 w Piławie Górnej w dniach 22 i 23 września 2022 r.
 44. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Domaszkowie, przeprowadzonej w dniach 29 i 30 września 2022 r.
 45. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Zespole Koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego "Wspólnota Dziecięca Gromadka" Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Omega" w Nowej Rudzie, przeprowadzonej w dniu 4 października 2022 r.
 46.  

jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, przeprowadzonej w dniach 19 - 21 stycznia 2022 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach, przeprowadzonej w dniach 24 i 25 stycznia 2022 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach, przeprowadzonej w dniach 24 i 25 stycznia 2022 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu, przeprowadzonej w dniach 10 i 11 października 2022 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pielgrzymce, przeprowadzonej w dniach 13 i 14 października 2022 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie, przeprowadzonej w dniach 5 - 7 października 2022 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rui, przeprowadzonej w dniu 17 października 2022 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu, przeprowadzonej w dniach 24 i 25 października 2022 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmigrodzie, przeprowadzonej w dniach 27 i 28 października 2022 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wądrożu Wielkim, przeprowadzonej w dniach 3 i 4 listopada 2022 r.
 11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy, przeprowadzonej w dniach 9 i 10 listopada 2022 r.
 12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini, przeprowadzonej w dniach 17 i 18 listopada 2022 r.
 13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wińsku, przeprowadzonej w dniach 21 i 22 listopada 2022 r.
 14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, przeprowadzonej w dniach 23 - 25 listopada 2022 r.
 15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, przeprowadzonej w dniach 1, 2 i 9 grudnia 2022 r.
 16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim, przeprowadzonej w dniach 5 i 6 grudnia 2022 r.
 17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Centrum Usług Socjalnych w Prusicach, przeprowadzonej w dniach 6 i 7 grudnia 2022 r.
 18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Udaninie, przeprowadzonej w dniach 15 i 16 grudnia 2022 r.
 19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzicach, przeprowadzonej w dniach 19 i 28 grudnia 2022 r.
 20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszkowie, przeprowadzonej w dniach 28 i 29 grudnia 2022 r.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

jednostki samorządu terytorialnego:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Gminy w Dzierżoniowie, przeprowadzonej w dniach 20 i 21 stycznia 2022 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, przeprowadzonej w dniach 24 i 25 lutego 2022 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej Urzędu Miejskiego Wrocławia, przeprowadzonej w dniach 12 i 13 maja 2022 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 27 i 31 maja 2022 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, przeprowadzonej w dniach 23 i 24 czerwca 2022 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Miasta i Gminy Wleń, przeprowadzonej w dniach 12 i 13 lipca 2022 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli sprawdzającej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, przeprowadzonej w dniach 25 i 26 sierpnia i 12 września 2022 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Gminy Męcinka, przeprowadzonej w dniach 26 i 27 września 2022 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli sprawdzającej Urzędu Gminy Osiecznica, przeprowadzonej w dniach 28 i 29 września 2022 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Starostwa Powiatowego w Wołowie, przeprowadzonej w dniach 20 i 21 października 2022 r.
 11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Miejskiego w Karpaczu, przeprowadzonej w dniach 27 i 28 października 2022 r.
 12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Gminy Dobromierz, przeprowadzonej w dniach 12 i 13 grudnia 2022 r.
 13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Starostwa Powiatowego w Jaworze, przeprowadzonej w dniach 21 i 22 grudnia 2022 r.

podmioty niepubliczne wykonujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

liczba wejść: 2539

Metryka strony

Data publikacji : 17.02.2022
Data modyfikacji : 21.06.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Piotr Szafarowicz
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Autor : Piotr Szafarowicz