Aktualnie znajdujesz się na:

2021

Oddział Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny

PIECZA ZASTĘPCZA

placówki opiekuńczo - wychowawcze, placówki wsparcia dziennego, ośrodki adopcyjne:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Domu Dziecka "Sobieradzik" w Wojcieszowie, przeprowadzonej w dniu 20 stycznia 2021 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego Nr 5 w Nowej Rudzie, przeprowadzonej w dniach 22 i 23 kwietnia 2021 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego w Jaworze, przeprowadzonej w dniach 27 i 28 kwietnia 2021 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Siemacha Spot 24/7 we Wrocławiu przy ul. Maślickiej, przeprowadzonej w dniu 11 maja 2021 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu Jedynka w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 24 i 25 maja 2021 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Świeradowie-Zdroju, przeprowadzonej w dniach 27 i 28 maja 2021 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka w Dzbanowie, przeprowadzonej w dniach 7 i 8 czerwca 2021 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka w Przyłęku, przeprowadzonej w dniach 9 i 10 czerwca 2021 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 w Świeradowie-Zdroju, przeprowadzonej w dniach 14 i 15 czerwca 2021 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Omega" w Nowej Rudzie, przeprowadzonej w dniach 21 i 22 czerwca 2021 r.
 11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania Domu Dziecka nr 2 w Piławie Górnej, przeprowadzonej w dniach 12 i 13 lipca 2021 r.
 12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Chata SKSK" w Świdnicy przy ul. Wieleckiej, przeprowadzonej w dniach 19 i 20 lipca 2021 r.
 13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego Nr 4 w Krosnowicach, przeprowadzonej w dniu 21 lipca 2021 r.
 14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego "Przystań" w Składowicach, przeprowadzonej w dniach 21 i 22 lipca 2021 r.
 15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Catharina 1" w Nowym Siodle, przeprowadzonej w dniach 29 i 30 lipca 2021 r.
 16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego "Bajka" w Lubinie, przeprowadzonej w dniach 9 i 10 sierpnia 2021 r.
 17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Chata SKSK" w Świdnicy przy ul. Sikorskiego, przeprowadzonej w dniach 12 i 13 sierpnia 2021 r.
 18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Catharina 2" w Nowym Siodle, przeprowadzonej w dniach 16 i 17 sierpnia 2021 r.
 19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w placówce opiekuńczo - wychowawczej "Dom Dwójka" w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 17 i 18 sierpnia 2021 r.
 20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka p.w. Świętego Józefa w Bolesławcu, przeprowadzonej w dniach 26 i 27 sierpnia 2021 r.
 21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka w Wilkowie-Osiedlu, przeprowadzonej w dniach 30 i 31 sierpnia 2021 r.
 22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Catharina 3" w Nowym Siodle, przeprowadzonej w dniu 15 września 2021 r.
 23. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze Domu Dziecka im. dr. H. Jordana w Bolkowie, przeprowadzonej w dniach 20 i 21 września 2021 r.
 24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka w Głogowie przy ul. Maczka, przeprowadzonej w dniach 27 i 28 września 2021 r.
 25. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Ognisku Wychowawczym dla Dziewcząt w Lubaniu, przeprowadzonej w dniach 6 i 7 października 2021 r.
 26. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Kątach Wrocławskich, przeprowadzonej w dniach 14 i 15 października 2021 r.
 27. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Catharina 4" w Nowym Siodle, przeprowadzonej w dniach 18 i 19 października 2021 r.
 28. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka "Pod Lipami" w Głogowie, przeprowadzonej w dniach 28 i 29 października 2021 r.
 29. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Domu Dziecka w Obornikach Śląskich, przeprowadzonej w dniach 15 i 16 listopada 2021 r.
 30. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka p.w. Świętej Elżbiety w Bolesławcu, przeprowadzonej w dniach 18 i 19 listopada 2021 r.
 31. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Socjalizacyjnego Nr 2 w Kątach Wrocławskich, przeprowadzonej w dniach 22 i 23 listopada 2021 r.
 32. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka w Legnicy, przeprowadzonej w dniach 25 i 26 listopada 2021 r.
 33. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka w Oławie, przeprowadzonej w dniu 26 listopada 2021 r.
 34. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Interwencyjnego w Kątach Wrocławskich, przeprowadzonej w dniu 3 grudnia 2021 r.
 35. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 15 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 10 grudnia 2021 r.
 36. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w ZPOW "Dziecięcy Dom" Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Interwencyjnego Nr I we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 10 i 13 grudnia 2021 r.
 37. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Pogotowiu Opiekuńczym w Legnicy, przeprowadzonej w dniu 13 grudnia 2021 r.
 38. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 w Kłodzku, przeprowadzonej w dniach 16,17 i 21 grudnia 2021 r.
 39. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3 w Kłodzku, przeprowadzonej w dniach 16,17 i 21 grudnia 2021 r.
 40. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 16 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 27 grudnia 2021 r.
 41. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w ZPOW "Dziecięcy Dom" Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Interwencyjnego Nr V we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 28 i 29 grudnia 2021 r.

jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie, przeprowadzonej w dniach 21 i 22 stycznia 2021 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidowie, przeprowadzonej w dniach 25 i 26 stycznia 2021 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niechlowie, przeprowadzonej w dniach 26 i 27 stycznia 2021 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim, przeprowadzonej w dniach 28 i 29 stycznia 2021 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnej, przeprowadzonej w dniach 18 i 19 lutego 2021 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, przeprowadzonej w dniach 23 i 24 lutego 2021 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze, przeprowadzonej w dniach 25 i 26 lutego 2021 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie, przeprowadzonej w dniach 25 i 26 lutego 2021 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodzku, przeprowadzonej w dniach 10 - 12 marca 2021 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pęcławiu, przeprowadzonej w dniach 23 i 24 marca 2021 r.
 11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu, przeprowadzonej w dniach 25 i 26 marca 2021 r.
 12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku, przeprowadzonej w dniach 25 i 26 marca 2021 r.
 13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnie, przeprowadzonej w dniach 29 i 30 marca 2021 r.
 14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, przeprowadzonej w dniach 21 i 22 kwietnia 2021 r.
 15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej, przeprowadzonej w dniach 27 i 28 kwietnia 2021 r.
 16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, przeprowadzonej w dniach 29 i 30 kwietnia 2021 r.
 17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, przeprowadzonej w dniach 5 i 6 maja 2021 r.
 18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko w Kłodzku, przeprowadzonej w dniach 18 i 19 maja 2021 r.
 19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi, przeprowadzonej w dniach 20 i 21 maja 2021 r.
 20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi, przeprowadzonej w dniach 25 i 26 maja 2021 r.
 21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju, przeprowadzonej w dniach 27 i 28 maja 2021 r.
 22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy, przeprowadzonej w dniach 10 i 11 czerwca 2021 r.
 23. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie, przeprowadzonej w dniach 14 i 15 czerwca 2021 r.
 24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie, przeprowadzonej w dniach 17 i 18 czerwca 2021 r.
 25. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirsku, przeprowadzonej w dniach 24 i 25 czerwca 2021 r.
 26. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu, przeprowadzonej w dniach 23 i 24 września 2021 r.
 27. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bardzie Śląskim, przeprowadzonej w dniach 25 i 26 października 2021 r.
 28. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich, przeprowadzonej w dniach 26 i 27 października 2021 r.
 29. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy, przeprowadzonej w dniach 28 i 29 października 2021 r.
 30. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gromadce, przeprowadzonej w dniach 4 i 5 listopada 2021 r.
 31. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym, przeprowadzonej w dniach 8 i 9 listopada 2021 r.
 32. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy, przeprowadzonej w dniach 28 i 29 grudnia 2021 r.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

jednostki samorządu terytorialnego:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Gminy Legnickie Pole, przeprowadzonej w dniach 25 i 26 lutego 2021 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, przeprowadzonej w dniach 29 i 30 marca 2021 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Miasta w Lubinie, przeprowadzonej w dniach 29 i 30 kwietnia 2021 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie, przeprowadzonej w dniach 24 i 25 maja 2021 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich, przeprowadzonej w dniach 15 i 16 lipca 2021 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu, przeprowadzonej w dniach 29 i 30 lipca 2021 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Gminy w Osiecznicy, przeprowadzonej w dniach 19 i 20 sierpnia 2021 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Gminy w Starej Kamienicy, przeprowadzonej w dniach 6 i 7 września 2021 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, przeprowadzonej w dniach 18 i 19 października 2021 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, przeprowadzonej w dniach 25 i 26 listopada 2021 r.

podmioty niepubliczne wykonujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 

liczba wejść: 3988

Metryka strony

Data publikacji : 04.02.2021
Data modyfikacji : 19.05.2022
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Piotr Szafarowicz
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Autor : Piotr Szafarowicz