Aktualnie znajdujesz się na:

2020

Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej

1. Pomoc społeczna

a) domy pomocy społecznej, placówki opieki całodobowej, środowiskowe domy samopomocy:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Podzamku, przeprowadzonej w dniu 21 stycznia 2020 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej im. Stanisława Jabłonki we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 15-17 stycznia 2020 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, przeprowadzonej w dniu 22 stycznia 2020 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Jugowie, przeprowadzonej w dniu 23 stycznia 2020 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie z oddziałem Domu w Ścinawce Średniej, przeprowadzonej w dniach 23, 24 stycznia 2020 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy Dolnośląskiego Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji "ART" we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 23, 24 stycznia 2020 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Zgorzelcu, przeprowadzonej w dniu 17 lutego 2020 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ul. Farnej 3, przeprowadzonej w dniach 18-20 lutego 2020 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Oławie, przeprowadzonej w dniu 25 lutego 2020 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Rodziny we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 26-28 lutego 2020 r.
 11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, przeprowadzonej w dniach 9,10 marca 2020 r.
 12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Seniora Leśne Zacisze w Kliczkowie, przeprowadzonej w dniach 17,18 sierpnia 2020 r.
 13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zdalnym w I Środowiskowym Dpmu Samopomocy w Bolesławcu, przeprowadzonej w dniach 18,19 sierpnia 2020 r.
 14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej "JUNIOR" w Miłkowie, przeprowadzonej w dniu 24 sierpnia 2020 r.
 15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w II Środowiskowym Domu Samopomocy w Bolesławcu, przeprowadzonej w dniach 29-30 września 2020 r.
 16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Pogodnej Starości OAZA w Kraśniku Górnym, przeprowadzonej w dniach 8,9 października 2020 r.
 17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Ania w Tomisławiu, przeprowadzonej w dniach 7,8 grudnia 2020 r.

b) jednostki samorządu terytorialnego:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnowie, przeprowadzonej w dniach 22-24 stycznia 2020 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie, przeprowadzonej w dniach 15-17 stycznia 2020 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chocianowie, przeprowadzonej w dniach 20, 22, 23 stycznia 2020 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Bogatyńskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni, przeprowadzonej w dniach 27-30 stycznia 2020 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy, przeprowadzonej w dniach 29-31 stycznia 2020 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 3,4,5-7,12-14,19-21,26-28 lutego 2020 r. oraz 2-6,9-13,17-20,24-27 marca 2020 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, przeprowadzonej w dniach 6,7 lutego 2020 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagrodnie, przeprowadzonej w dniach 13-15 lipca 2020 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mściwojowie, przeprowadzonej w dniach 16,17,20 lipca 2020 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Męcince, przeprowadzonej w dniach 20-22 lipca 2020 r.
 11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Udaninie, przeprowadzonej w dniach 22-24 lipca 2020 r.
 12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pielgrzymce, przeprowadzonej w dniach 11-13 sierpnia 2020 r.
 13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworze, przeprowadzonej w dniach 26,27,31 sierpnia 2020 r.
 14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej, przeprowadzonej w dniu 27 sierpnia 2020 r.
 15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudnej, przeprowadzonej w dniach 14-16 września 2020 r.
 16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rui, przeprowadzonej w dniach 15-17 września 2020 r.
 17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, przeprowadzonej w dniach 28-30 września 2020 r.
 18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów w Dzierżoniowie, przeprowadzonej w dniach 28-30 września 2020 r.
 19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ścinawie, przeprowadzonej w dniach 28-30 września 2020 r.
 20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu, przeprowadzonej w dniach 5-7 października 2020 r.
 21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko, przeprowadzonej w dniach 12-15 października 2020 r.
 22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodzku, przeprowadzonej w dniach 12-15 października 2020 r.
 23. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Miejskim Ośrodku Pomocy SPołecznej w Oławie, przeprowadzonej w dniu 15 grudnia 2020 r.
 24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Osrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów, przeprowadzonej w dniu 16 grudnia 2020 r.

c) ośrodki wsparcia:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Ogrzewalni i Łaźni w Oleśnicy, przeprowadzonej w dniu 17.12.2020 r.


2. Świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekunów, fundusz alimentacyjny

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sycowie, przeprowadzonej w okresie od 15 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r.

3. Świadczenie wychowawcze, jednorazowe świadczenie "Za życiem"

 1.  
liczba wejść: 5692

Metryka strony

Data publikacji : 18.02.2020
Data modyfikacji : 13.05.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Broniszewska
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Autor :