Aktualnie znajdujesz się na:

2019

Oddział Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny

1. PIECZA ZASTĘPCZA

a) placówki opiekuńczo - wychowawcze, placówki wsparcia dziennego, ośrodki adopcyjne:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 10 - 11 stycznia 2019 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania  - Placówce nr 13 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 16 - 18 stycznia 2019 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 13 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 18 i 21 stycznia 2019 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 14 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 21 i 22 stycznia 2019 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania  - Placówce nr 3 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 30 i 31 stycznia 2019 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Profilaktycznej Świetlicy Środowiskowej "Kuźnia" w Czernicy, przeprowadzonej w dniach 7 - 8 lutego 2019 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania Domu Dziecka nr 4 w Piławie Górnej, przeprowadzonej w dniach 14, 15 i 18 lutego 2019 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Fundacji Happy Kids w Wałbrzychu przy ul. Sułkowskiego, przeprowadzonej w dniach 21 - 22 lutego 2019 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Fundacji Happy Kids w Wałbrzychu przy ul. Rodziny Burczykowskich, przeprowadzonej w dniach 21 - 22 lutego 2019 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Profilaktycznej Świetlicy Środowiskowej "Kuźnia" w Kamieńcu Wrocławskim, przeprowadzonej w dniu 26 lutego 2019 r.
 11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu dla Dzieci nr 2 Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 6 - 8 marca 2019 r.
 12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego w Targowicy, przeprowadzonej w dniach 18 - 19 marca 2019 r.
 13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu dla Dzieci nr 1 Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 27 - 29 marca 2019 r.
 14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Wiosna" Nr 1 w Krzydlinie Małej, przeprowadzonej w dniach 8 - 10 kwietnia 2019 r.
 15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego w Nowych Rochowicach, przeprowadzonej w dniach 15 - 16 kwietnia 2019 r.
 16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Domu Dziecka "Sobieradzik" w Wojcieszowie, przeprowadzonej w dniach 17, 18 i 26 kwietnia 2019 r.
 17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej - Ośrodku Adopcyjnym we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 24 - 30 kwietnia 2019 r.
 18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu "Trójka" w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 8 - 10 maja 2019 r.
 19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu "Czwórka" w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 8 - 10 maja 2019 r.
 20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 "Sasanka" w Kłodzku, przeprowadzonej w dniach 12 - 14 czerwca 2019 r.
 21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Ognisku Wychowawczym dla Dziewcząt w Lubaniu, przeprowadzonej w dniach 3 - 5 lipca 2019 r.
 22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Dom Piątka w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 22 - 24 lipca 2019 r.
 23. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Dom Dziecka w Jedlinie - Zdroju, przeprowadzonej w dniach 22 - 24 lipca 2019 r.
 24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Dom dla Dzieci Nr 3 Fundacji "Salvator" w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 29 - 31 lipca 2019 r.
 25. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 "Szafirek" w Kłodzku, przeprowadzonej w dniach 28 - 30 sierpnia 2019 r.
 26. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka im. St. Starzyńskiego w Kłodzku, przeprowadzonej w dniach 28 - 30 sierpnia 2019 r.
 27. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka im. M. Konopnickiej w Szklarskiej Porębie, przeprowadzonej w dniach 9 - 11 września 2019 r.
 28. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Powiatowej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Bierutowie, przeprowadzonej w dniach 17,18,25,26 września 2019 r.
 29. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Ośrodku Wsparcia Dziennego w Lubaniu, przeprowadzonej w dniach 23 - 24 września 2019 r.
 30. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka im. J. Wyżykowskiego w Wilkowie, przeprowadzonej w dniach 26 - 30 września 2019 r.
 31. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze - Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Jaworowy Start", przeprowadzonej w dniach 01 - 03 października 2019 r.
 32. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Powiatowej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 w Bierutowie, przeprowadzonej w dniach 10 - 11 października 2019 r.
 33. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Wiosna" Nr 2 w Krzydlinie Małej, przeprowadzonej w dniach 11,14,15 października 2019 r.
 34. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu "Szóstka" w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 21 - 23 października 2019 r.
 35. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu dla Dzieci Nr 4 Fundacji "Salvator" w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 23 - 25 października 2019 r.
 36. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Klubie Młodzieżowym "MIKSER" w Oleśnicy, przeprowadzonej w dniach 24 - 25 października 2019 r.
 37. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka w Strzelinie, przeprowadzonej w dniach 13 - 15 listopada 2019 r.
 38. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dom nad Baryczą" Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Krośnicach przy ul. Kwiatowej, przeprowadzonej w dniach 25 - 27 listopada 2019 r.
 39. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Powiatowej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3 w Bierutowie, przeprowadzonej w dniach 27 - 29 listopada 2019 r.
 40. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Świetlicy Środowiskowej "Bratnia Dłoń" w Oleśnicy, przeprowadzonej w dniu 29 listopada 2019 r.
 41. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domach dla Dzieci Towarzystwa NASZ DOM we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 2 - 4 grudnia 2019 r.
 42. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka w Obornikach Śląskich, przeprowadzonej w dniach 12, 13 i 16 grudnia 2019 r.
 43. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania Placówce Nr 10 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 13, 30 i 31 grudnia 2019 r.
 44. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dziecięcy Dom" Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr IV we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 16 - 18 grudnia 2019 r.
 45. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Całodobowej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Tęcza" we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 16 - 18 grudnia 2019 r.

b) jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 24 - 25 stycznia 2019 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnowie, przeprowadzonej w dniach 28 - 29 stycznia 2019 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, przeprowadzonej w dniach 11 - 12 lutego 2019 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, przeprowadzonej w dniach 14 - 15 lutego 2019
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Męcince, przeprowadzonej w dniach 11 - 12 marca 2019 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepłowodach, przeprowadzonej w dniach 18 - 19 marca 2019 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, przeprowadzonej w dniach 21 - 22 marca 2019 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnej, przeprowadzonej w dniu 3 kwietnia 2019 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, przeprowadzonej w dniach 9 - 10 kwietnia 2019 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkowicach, przeprowadzonej w dniach 11 - 12 kwietnia 2019 r.
 11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminno - Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolkowie, przeprowadzonej w dniach 15 - 16 kwietnia 2019 r.
 12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Piechowicach, przeprowadzonej w dniach 20 - 21 maja 2019 r.
 13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy, przeprowadzonej w dniach 20 - 21 maja 2019 r.
 14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polanicy - Zdroju, przeprowadzonej w dniach 23 - 24 maja 2019 r.
 15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radwanicach, przeprowadzonej w dniach 27 - 28 maja 2019 r.
 16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, przeprowadzonej w dniach 27 - 28 maja 2019 r.
 17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dusznikach - Zdroju, przeprowadzonej w dniach 10 - 11 czerwca 2019 r.
 18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, przeprowadzonej w dniach 13 - 14 czerwca 2019 r.
 19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pieczy Zastępczej w Głogowie, przeprowadzonej w dniach 18 - 19 czerwca 2019 r.
 20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie, przeprowadzonej w dniach 18 - 19 czerwca 2019 r.
 21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze, przeprowadzonej w dniach 24 - 25 czerwca 2019 r.
 22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marciszowie, przeprowadzonej w dniach 24 - 25 czerwca 2019 r.
 23. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 01 - 02 lipca 2019 r.
 24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siekierczynie, przeprowadzonej w dniach 3 - 4 lipca 2019 r.
 25. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wleniu, przeprowadzonej w dniach 8 - 9 lipca 2019 r.
 26. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie - Zdroju, przeprowadzonej w dniach 29 - 30 lipca 2019 r.
 27. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mietkowie, przeprowadzonej w dniach 5 - 6 sierpnia 2019 r.
 28. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sobótce, przeprowadzonej w dniach 5 - 6 sierpnia 2019 r.
 29. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnej, przeprowadzonej w dniach 21 - 22 sierpnia 2019 r.
 30. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przewornie, przeprowadzonej w dniach 26 - 27 sierpnia 2019 r.
 31. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, przeprowadzonej w dniach 09 - 10 września 2019 r.
 32. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim, przeprowadzonej w dniach 12 - 13 września 2019 r.
 33. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu, przeprowadzonej w dniach 16 - 17 września 2019 r.
 34. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, przeprowadzonej w dniach 23 - 24 września 2019 r.
 35. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerzawie, przeprowadzonej w dniach 26 - 27 września 2019 r.
 36. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Paszowicach, przeprowadzonej w dniach 1 - 2 października 2019 r.
 37. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfowie Śl., przeprowadzonej w dniach 7 - 8 października 2019 r.
 38. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie, przeprowadzonej w dniach 14 - 15 listopada 2019 r.
 39. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miliczu, przeprowadzonej w dniach 19 - 20 listopada 2019 r.
 40. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu, przeprowadzonej w dniach 21,22,25 listopada 2019 r.
 41. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ścinawie, przeprowadzonej w dniach 3 - 4 grudnia 2019 r.
 42. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy, przeprowadzonej w dniach 9 - 11 grudnia 2019 r.

2. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

a) jednostki samorządu terytorialnego:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Miasta w Chojnowie, przeprowadzonej w dniach 28 - 29 stycznia 2019 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej, przeprowadzonej w dniach 11 - 12 lutego 2019 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Gminy w Krotoszycach, przeprowadzonej w dniach 11 - 12 marca 2019 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu, przeprowadzonej w dniach 25 - 26 marca 2019 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Leśnej, przeprowadzonej w dniu 3 kwietnia 2019 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, przeprowadzonej w dniach 4 - 5 kwietnia 2019 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Miasta w Legnicy, przeprowadzonej w dniach 11 - 16 kwietnia 2019 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Bystrzycy Kłodzkiej, przeprowadzonej w dniach 23 - 24 maja 2019 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Powiatu Lubińskiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 27 - 28 maja 2019 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Powiatu Głogowskiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 6 - 7 czerwca 2019 r.
 11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Szczytnej, przeprowadzonej w dniach 10 - 11 czerwca 2019 r.
 12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Gminy w Jeżowie Sudeckim, przeprowadzonej w dniach 8 - 9 lipca 2019 r.
 13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Powiatu Milickiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 16 - 17 lipca 2019 r.
 14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Miasta w Dusznikach - Zdroju, przeprowadzonej w dniach 21 - 22 sierpnia 2019 r.
 15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Miasta w Ziębicach, przeprowadzonej w dniach 26 - 27 sierpnia 2019 r.
 16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przeprowadzonej w dniach 3 - 4 września 2019 r.
 17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Miasta w Złotym Stoku, przeprowadzonej w dniach 12 - 13 września 2019 r.
 18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Urzędzie Miasta w Strzegomiu, przeprowadzonej w dniach 16 - 17 września 2019 r.
 19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Miasta w Olszynie, przeprowadzonej w dniach 7 - 8 października 2019 r.
 20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Urzędzie Gminy w Długołęce, przeprowadzonej w dniach 15 - 16 października 2019 r.
 21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Gminy w Cieszkowie, przeprowadzonej w dniach 19 - 20 listopada 2019 r.

b) podmioty wykonujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "AKSON" we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 28 - 30 sierpnia i 26 - 27 września 2019 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 22, 25 - 26 listopada 2019 r.
liczba wejść: 5802

Metryka strony

Data publikacji : 14.12.2018
Data modyfikacji : 07.07.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Piotr Szafarowicz
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Autor : Piotr Szafarowicz