Aktualnie znajdujesz się na:

2018

Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej, Oddział Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny

1. Piecza zastępcza

a) placówki opiekuńczo - wychowawcze, placówki wsparcia dziennego, ośrodki adopcyjne:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Placówce nr 11 Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 22 - 24 stycznia 2018 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka w Legnicy, przeprowadzonej w dniach 29 - 30 stycznia 2018 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Placówce nr 1 Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 29 - 30 stycznia 2018 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka Nr 1 w Golance Dolnej, przeprowadzonej w dniach 31 stycznia - 2 lutego 2018 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 12 - 13 lutego 2018 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 21 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 19 - 20 lutego 2018 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Pogotowiu Opiekuńczym w Legnicy, przeprowadzonej w dniach 19, 20 lutego i 1, 2 marca 2018 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 23 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 21 - 22 lutego 2018 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 18 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 21 - 22 lutego 2018 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania Placówce Nr 14 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 21 - 23 lutego 2018 r.
 11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 19 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 26 - 27 lutego 2018 r.
 12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 4 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 26 - 27 lutego 2018 r.
 13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania Placówce Nr 6 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 26 - 27 lutego 2018 r.
 14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Domu Dziecka 'Nad Potokiem" w Lubominie, przeprowadzonej w dniu 7 marca 2018 r.
 15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania Domu Dziecka nr 3 w Piławie Górnej, przeprowadzonej w dniach 9 -13 marca 2018 r.
 16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Serbski Kącik" w Świdnicy, przeprowadzonej w dniach 15,16 i 19 marca 2018 r.
 17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Serbski Zaułek" w Świdnicy, przeprowadzonej w dniach 15,16 i 19 marca 2018 r.
 18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania "Dolina Budziszyńska" w Lubinie, przeprowadzonej w dniach 21 - 23 marca 2018 r.
 19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania "Budziszyńskie Wzgórza" w Lubinie, przeprowadzonej w dniach 22 - 23 marca 2018 r.
 20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Powiatowej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Bierutowie, przeprowadzonej w dniach 26 - 28 marca 2018 r.
 21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Dąbrówka 2" w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniach 12, 13 i 16 kwietnia 2018 r.
 22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Dąbrówka 3" w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniach 12, 13 i 16 kwietnia 2018 r.
 23. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania Domu Dziecka Nr 1 w Pieszycach, przeprowadzonej w dniach 23 - 25 kwietnia 2018 r.
 24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu dla Dzieci Nadzieja Nr 4 w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniach 16 - 18 maja 2018 r.
 25. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu dla Dzieci Nadzieja w Przesiece przeprowadzonej w dniach 16 - 18 maja 2018 r.
 26. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka w Głogowie przy ul. Orbitalnej, przeprowadzonej w dniach 21 - 23 maja 2018 r.
 27. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Perspektywa" w Polkowicach, przeprowadzonej w dniach 4 - 6 czerwca 2018 r.
 28. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Skarbek" w Polkowicach, przeprowadzonej w dniach 4 - 6 czerwca 2018 r.
 29. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka "Nad Potokiem" w Lubominie, przeprowadzonej w dniach 11 - 13 czerwca 2018 r.
 30. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka w Kotli, przeprowadzonej w dniach 14 - 15 i 18 czerwca 2018 r.
 31. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu dla Dzieci Nadzieja Nr 1 w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniach 20 - 22 czerwca 2018 r.
 32. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu dla Dzieci Nadzieja Nr 2 w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniach 20 - 22 czerwca 2018 r.
 33. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dziecięcy Dom" Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu socjalizacyjnego Nr II we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 4 lipca 2018 r.
 34. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dziecięcy Dom" Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu socjalizacyjnego Nr II we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 9 lipca 2018 r.
 35. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka w Domaszkowie, przeprowadzonej w dniach 16 - 17 lipca 2018 r.
 36. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej SMYK w Błażejowie, przeprowadzonej w dniach 23 - 24 lipca 2018 r.
 37. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Domu Dziecka "Pod Lipami" w Głogowie, przeprowadzonej w dniach 25 - 27 lipca 2018 r.
 38. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu dla Dzieci NADZIEJA Nr 5 w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniach 1 - 2 sierpnia 2018 r.
 39. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Domu Dziecka w Głogowie przy ul. Gen. Maczka, przeprowadzonej w dniach 2 - 3 sierpnia 2018 r.
 40. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Kątach Bystrzyckich, przeprowadzonej w dniach 5 - 6 września 2018 r.
 41. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego w Bartnicy, przeprowadzonej w dniach 20 - 21 września 2018
 42. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu dla Dzieci NADZIEJA w Lubomierzu, przeprowadzonej w dniach 26 - 27 września 2018 r.
 43. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego "Przyszłość" w Raszówce, przeprowadzonej w dniach 4 - 5 października 2018 r.
 44. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Domu "Szóstka" w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 15, 16 i 18 października 2018 r.
 45. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka "Sobieradzik" w Wojcieszowie, przeprowadzonej w dniach 24 - 26 października 2018 r.
 46. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Świetlicy Środowiskowej Nr 3 w Boguszowie-Gorcach, przeprowadzonej w dniach 29 - 30 października 2018 r. oraz stanowisko Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wniesionych zastrzeżeń.
 47. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Świetlicy Środowiskowej Nr 4 w Boguszowie-Gorcach, przeprowadzonej w dniach 29 - 30 października 2018 r. oraz stanowisko Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wniesionych zastrzeżeń.
 48. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Tęczowe Zakole" w Świdnicy, przeprowadzonej w dniach 14 - 16 listopada 2018 r.
 49. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Trzeboszańskie Wzgórze" w Świdnicy, przeprowadzonej w dniach 14 - 16 listopada 2018 r.
 50. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Sigma" w Nowej Rudzie, przeprowadzonej w dniach 19 - 21 listopada 2018 r.
 51. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Alfa" w Nowej Rudzie, przeprowadzonej w dniach 19 - 21 listopada 2018 r.
 52. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Dzieciństwo Tołstoja" w Świdnicy, przeprowadzonej w dniach 21 - 23 listopada 2018 r.
 53. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dom nad Baryczą" Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej we Wszewilkach, przeprowadzonej w dniach 22, 23 i 26 listopada 2018 r.
 54. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie zwykłym w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dziecięcy Dom" Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu socjalizacyjnego Nr II we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 3 - 4 grudnia 2018 r.
 55. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka p.w. Bł. Marii Luizy Merkert Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Legnicy, przeprowadzonej w dniach 3 - 5 grudnia 2018 r.
 56. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie zwykłym w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dziecięcy Dom" Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego Nr III we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 10 - 12 grudnia 2018 r.
 57. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania Placówce Nr 7 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 13, 14 i 17 grudnia 2018 r.

 

b) jednostki samorządu terytorialnego:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej, przeprowadzonej w dniach 24 - 25 stycznia 2018 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, przeprowadzonej w dniach 19 - 20 kwietnia 2018 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu, przeprowadzonej w dniach 19 - 20 kwietnia 2018 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu, przeprowadzonej w dniach 25 - 26 kwietnia 2018 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, przeprowadzonej w dniach 25 - 26 kwietnia 2018 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim, przeprowadzonej w dniach 28 - 29 maja 2018 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim, przeprowadzonej w dniach 28 - 29 maja 2018 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, przeprowadzonej w dniach 11 - 12 czerwca 2018 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, przeprowadzonej w dniach 2 - 3 czerwca 2018 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Podgórzynie, przeprowadzonej w dniach 12 - 13 lipca 2018 r.
 11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłakowicach, przeprowadzonej w dniach 12 - 13 lipca 2018 r.
 12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzylesiu, przeprowadzonej w dniach 16 - 17 lipca 2018 r.
 13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Miejskim - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce, przeprowadzonej w dniach 23 - 24 lipca 2018 r.
 14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniach 1 - 2 sierpnia 2018 r.
 15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiecznicy, przeprowadzonej w dniach 9 - 10 sierpnia 2018 r.
 16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Górze, przeprowadzonej w dniach 16 - 17 sierpnia 2018 r.
 17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowicach, przeprowadzonej w dniach 23 - 24 sierpnia 2018 r. oraz stanowisko Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wniesionych zastrzeżeń.
 18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie, przeprowadzonej w dniach 23 - 24 sierpnia 2018 r.
 19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, przeprowadzonej w dniu 27 sierpnia 2018 r.
 20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju, przeprowadzonej w dniach 5 - 6 września 2018 r.
 21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubomierzu, przeprowadzonej w dniach 13 - 14 września 2018 r.
 22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy, przeprowadzonej w dniach 20 - 21 września 2018 r.
 23. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie, przeprowadzonej w dniach 4 - 5 października 2018 r.
 24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojcieszowie, przeprowadzonej w dniach 24 - 25 października 2018 r.
 25. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy, przeprowadzonej w dniach 8 - 9 listopada 2018 r.
 26. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy, przeprowadzonej w dniach 8 - 9 listopada 2018 r.
 27. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, przeprowadzonej w dniach 3 - 4 grudnia 2018 r.
 28. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, przeprowadzonej w dniach 10 - 11 grudnia 2018 r.
 29. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 13 - 14 grudnia 2018 r.

2. Pomoc społeczna

a) domy pomocy społecznej, placówki opieki całodobowej, środowiskowe domy samopomocy:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich, przeprowadzonej w dniach 19, 22 - 24 stycznia 2018 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Bielawie, przeprowadzonej w dniach 25,26,29,31 stycznia 2018 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Sudeckim Domu Seniora "Słoneczna Polana" w Szklarskiej Porębie, przeprowadzonej w dniach 1 - 2 lutego 2018 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce, przeprowadzonej w dniach 8 - 9 lutego 2018 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Opieki "Majowy Sen" w Kłodzku, przeprowadzonej w dniach 19 - 20 lutego 2018 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Wiązowie, przeprowadzonej w dniach 21 - 23 lutego 2018 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejskim Centrum Usług Socjalnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 22 - 23 i 27 marca 2018 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Opieki Caritas w Dobroszycach, przeprowadzonej w dniach 28 - 29 marca 2018 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ul. Farnej, przeprowadzonej w dniach 27 - 28 marca 2018 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Opieki Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Bardzie, przeprowadzonej w dniach 28 - 29 marca 2018 r.
 11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu dla Osób Starszych "STARZYK" w Jedlinie - Zdroju, przeprowadzonej w dniach 5 - 6 kwietnia 2018 r.
 12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Opieki "Majowy Sen" w Kłodzku, przeprowadzonej w dniach 23 - 24 kwietnia 2018 r.
 13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w "Domu Seniora w Górach Sowich" w Świerkach, przeprowadzonej w dniach 26 - 27 kwietnia 2018 r.
 14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej "Dom nad Zalewem" w Borzygniewie, przeprowadzonej w dniu 15 maja 2018 r.
 15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu "MARIA" w Legnicy, przeprowadzonej w dniu 16 maja 2018 r.
 16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejskim Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Rudzie, przeprowadzonej w dniach 17 - 18 maja 2018 r.
 17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu "Spokojna Jesień" w Nowej Rudzie, przeprowadzonej w dniach 22 - 23 maja 2018 r.
 18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie, przeprowadzonej w dniach 4 - 6 i 18 czerwca 2018 r.
 19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w "Domu z SerceM" w Radwanicach, przeprowadzonej w dniach 7 - 8 czerwca 2018 r.
 20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Legnicy przy ul. Grabskiego, przeprowadzonej w dniach 19 - 22 czerwca 2018 r.
 21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniach 25 - 27 czerwca 2018 r.
 22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Bielawie, przeprowadzonej w dniu 29 czerwca 2018 r.
 23. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Opieki Sióstr Św. Jadwigi w Szalejowie Górnym, przeprowadzonej w dniach 12 - 13 lipca 2018 r.
 24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Rezydencji Seniora AS w Karpaczu, przeprowadzonej w dniach 19 - 20 lipca 2018 r.
 25. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Opieki Św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie, przeprowadzonej w dniach 27,30 i 31 lipca 2018 r.
 26. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Środowiskowym Domu Samopomocy Fundacji Opieka i Troska we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 22,24 sierpnia 2018 r.
 27. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Zgorzelcu, przeprowadzonej w dniach 5-7 września 2018 r.
 28. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej "Jędrek" w Opolnie Zdrój, przeprowadzonej w dniach 12-14 września 2018 r.
 29. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Placówce "Alma" w Świeradowie Zdroju, przeprowadzonej w dniach 27,28 września 2018 r.
 30. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Placówce Arkadia Dom Emeryta i Rencisty w Opolnicy, przeprowadzonej w dniach 8-9 października 2018 r.
 31. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Opieki im. św. Elżbiety w Środzie Śląskiej, przeprowadzonej w dniach 17,19 października 2018 r.
 32. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Placówce "Dom pod Brzozami" w Miękini, przeprowadzonej w dniu 22 października 2018 r.
 33. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie, przeprowadzonej w dniach 24-26 października 2018 r.
 34. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 2 w Chojnowie, przeprowadzonej w dniach 25,26 października 2018 r.
 35. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Seniora "Anna" w Karpaczu, przeprowadzonej w dniu 7 listopada 2018 r.
 36. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej placówki "VIP SENIOR RESORT ZŁOTY LAS" w Lubachowie, przeprowadzonej w dniu 7 listopada 2018 r.
 37. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej "Arka" we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 8,9 listopada 2018 r.
 38. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy Fundacji Opieka i Troska we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 15,16 listopada 2018 r.
 39. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Miliczu, przeprowadzonej w dniu 20 listopada 2018 r.
 40. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Placówce Dom Seniora "Marconi-Medica" w Świdnicy, przeprowadzonej w dniach 26,27 listopada 2018 r.
 41. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Placówce "Dom Seniora Marconi Medica" w Świdnicy, przeprowadzonej w dniu 29 listopada 2018 r.
 42. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej "Miłosierny Samarytanin" we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 5-7 grudnia 2018 r.
 43. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ul. Objazdowej 40, przeprowadzonej w dniach 5-7 grudnia 2018 r.
 44. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, przeprowadzonej w dniu 13 grudnia 2018 r.
 45. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Legnicy, przeprowadzonej w dniach 13, 14 grudnia 2018 r.
 46. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Pogodnej Starości OAZA w Kraśniku Górnym, przeprowadzonej w dniu 18 grudnia 2018 r.

b) jednostki samorządu terytorialnego:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy, przeprowadzonej w dniach 15 - 16 stycznia 2018 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej, przeprowadzonej w dniach 23 - 25 stycznia 2018 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierutowie, przeprowadzonej w dniach 29 - 31 stycznia 2018 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy, przeprowadzonej w dniach 29 stycznia - 1 lutego 2018 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sobótce, przeprowadzonej w dniach 7 - 9 lutego 2018 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prochowicach, przeprowadzonej w dniach 15 - 16 i 19 lutego 2018 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej, przeprowadzonej w dniach 21 - 22 lutego 2018 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieszycach, przeprowadzonej w dniach 21 - 23 lutego 2018 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie, przeprowadzonej w dniach 26 - 28 lutego 2018 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, przeprowadzonej w dniach 14 - 16 marca 2018 r.
 11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wińsku, przeprowadzonej w dniach 20 i 23 marca 2018 r.
 12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoszowicach, przeprowadzonej w dniach 21 - 22 marca 2018 r.
 13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 24 - 25 marca 2018 r.
 14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku, przeprowadzonej w dniach 26 - 27 marca 2018 r.
 15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach, przeprowadzonej w dniach 4 - 6 kwietnia 2018 r.
 16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim, przeprowadzonej w dniach 18 - 20 kwietnia 2018 r.
 17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim, przeprowadzonej w dniach 18 - 20 kwietnia 2018 r.
 18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzicach, przeprowadzonej w dniach 25 - 27 kwietnia 2018 r.
 19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie, przeprowadzonej w dniu 7 maja 2018 r.
 20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu, przeprowadzonej w dniach 8 - 11 maja 2018 r.
 21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej, przeprowadzonej w dniach 9 - 11 maja 2018 r.
 22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach, przeprowadzonej w dniach 16 - 18 maja 2018 r.
 23. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dusznikach-Zdroju, przeprowadzonej w dniach 21 - 23 maja 2018 r.
 24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie, przeprowadzonej w dniach 21 - 23 maja 2018 r.
 25. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnej, przeprowadzonej w dniach 28 - 30 maja 2018 r.
 26. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lądku - Zdroju, przeprowadzonej w dniach 4 - 6 czerwca 2018 r.
 27. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polkowicach, przeprowadzonej w dniach 11 - 14 czerwca 2018 r.
 28. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radwanicach, przeprowadzonej w dniach 18 - 20 czerwca 2018 r.
 29. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miliczu, przeprowadzonej w dniach 2,3,5 lipca 2018 r.
 30. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowej, przeprowadzonej w dniach 18 - 20 lipca 2018 r.
 31. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej, przeprowadzonej w dniach 16,17,23 lipca 2018 r.
 32. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemkowie, przeprowadzonej w dniach 25 - 27 lipca 2018 r.
 33. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce, przeprowadzonej w dniach 1 - 3 sierpnia 2018 r.
 34. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marciszowie, przeprowadzonej w dniach 22-24 sierpnia 2018 r.
 35. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żórawinie, przeprowadzonej w dniu 28 sierpnia 2018 r.
 36. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wądrożu Wielkim, przeprowadzonej w dniach 28-30 sierpnia 2018 r.
 37. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Paszowicach, przeprowadzonej w dniach 29-30 sierpnia 2018 r.
 38. wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnej, przeprowadzonej w dniach 10-12 września 2018 r.
 39. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, przeprowadzonej w dniach 17-19 września 2018 r.
 40. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Platerówce, przeprowadzonej w dniach 17-19 września 2018 r.
 41. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krotoszycach, przeprowadzonej w dniach 26-27 września 2018 r.
 42. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim, przeprowadzonej w dniach 1-3 października 2018 r.
 43. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wleniu, przeprowadzonej w dniach 23-25 października 2018 r.
 44. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi, przeprowadzonej z dniach 26-28 października 2018 r.
 45. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy, przeprowadzonej z dniach 26,29,30 października 2018 r.
 46. wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubomierzu, przeprowadzonej w dniach 29-31 października 2018 r.
 47. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kunicach, przeprowadzonej w dniach 13-14 listopada 2018 r.

 

3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

a) jednostki samorządu terytorialnego:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Gminy w Kunicach, przeprowadzonej w dniach 29 - 30 stycznia 2018 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice, przeprowadzonej w dniach 31 stycznia i 1 lutego 2018 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Piławie Górnej, przeprowadzonej w dniach 12 - 13 marca 2018 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Urzędzie Miasta w Głogowie, przeprowadzonej w dniu 22 marca 2018 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Miasta w Bierutowie, przeprowadzonej w dniach 26 - 27 marca 2018 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń, przeprowadzonej w dniu 29 marca 2018 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, przeprowadzonej w dniach 23 - 24 kwietnia 2018 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Starostwie Powiatowym w Strzelinie, przeprowadzonej w dniu 26 kwietnia 2018 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Miasta Boguszów-Gorce, przeprowadzonej w dniach 7 - 8 maja 2018 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Powiatu Legnickiego, przeprowadzonej w dniu 29 maja 2018 r.
 11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice, przeprowadzonej w dniach 11 i 13 czerwca 2018 r.
 12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Gminy Kotla, przeprowadzonej w dniach 14 - 15 czerwca 2018 r.
 13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Powiatu Wałbrzyskiego, przeprowadzonej w dniu 27 czerwca 2018 r.
 14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka, przeprowadzonej w dniach 2 - 3 lipca 2018 r.
 15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Miejskim Wąsosza, przeprowadzonej w dniach 16 - 17 sierpnia 2018 r.
 16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Gminy Grębocice, przeprowadzonej w dniach 13 - 14 września 2018 r.
 17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Gminy Ciepłowody, przeprowadzonej w dniach 16 - 17 października 2018 r.
 18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 22 - 24 października 2018 r.
 19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Gminy Paszowice, przeprowadzonej w dniach 10 - 11 grudnia 2018 r.

b) podmioty niepubliczne wykonujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 1.  


4. Świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekunów, fundusz alimentacyjny

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodzku, przeprowadzonej w dniach 8, 9 i 12 marca 2018 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko, przeprowadzonej w dniach 12 - 14 marca 2018 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, przeprowadzonej w dniach 11 - 14 czerwca 2018 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach, przeprowadzonej w dniach 18-20 czerwca 2018 r.
 5. Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie, przeprowadzonej w dniu 4 października 2018 r.
 6. Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, przeprowadzonej w dniu 26 października 2018 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rui, przeprowadzonej w dniach 13, 16 listopada 2018 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, przeprowadzonej w dniach 19-21 listopada 2018 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie, przeprowadzonej w dniach 19-21 listopada 2018 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ziębicach, przeprowadzonej w dniach 12-14 grudnia 2018 r.

 

5. Świadczenie wychowawcze, jednorazowe świadczenie "Za życiem"

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie, przeprowadzonej w dniach 8 - 9 stycznia 2018 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów, przeprowadzonej w dniach 8 - 10 stycznia 2018 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Urzędzie Miejskim w Miliczu, przeprowadzonej w dniach 23 - 25 stycznia 2018 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej, przeprowadzonej w dniach 14 - 15 lutego 2018 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołowie, przeprowadzonej w dniach 4 - 5 kwietnia 2018 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym, przeprowadzonej w dniach 11 - 12 kwietnia 2018 r.
 7. Sprawozdanie w kontroli w trybie uproszczonym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie, przeprowadzonej w dniu 7 maja 2018 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Borze, przeprowadzonej w dniach 16 - 17 maja 2018 r.
 9. Sprrawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie, przeprowadzonej w dniu 4 października 2018 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, przeprowadzonej w dniach 15-17 października 2018 r.
 11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie, przeprowadzonej w dniach 13-15 listopada 2018 r.
 12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie, przeprowadzonej w dniach 3,4 grudnia 2018 r.
 13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie, przeprowadzonej w dniach 6,10 grudnia 2018 r.
 14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy, przeprowadzonej w dniach 6,10 grudnia 2018 r.
liczba wejść: 12107

Metryka strony

Data publikacji : 28.02.2018
Data modyfikacji : 16.10.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Piotr Szafarowicz, Monika Broniszewska
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Autor : Piotr Szafarowicz