Aktualnie znajdujesz się na:

2016

Pozostałe oddziały

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn. Jan Szymanek z siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 15 stycznia 2016 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn. Agata Sławin z siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 22 stycznia 2016 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn. Anna Kozieja z siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 15 stycznia 2016 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w AAVita Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lekarska Przychodnia Leczniczo-Profilaktyczna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 27 stycznia 2016 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w „AR-MED” s. c. Głowienkowska R., Kościelniak M.,Markowska A. z siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 5 lutego 2016 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Ewa Domańska z siedzibą we Wroclawiu, przeprowadzonej w dniu 29 lutego 2016 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn.  „PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO S.C. BOŻENA PAŹDZIOR, EWA PAŹDZIOR” z siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 19 lutego 2016 r. i 22 lutego 2016 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Beata Flakowicz z siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 18 marca 2016 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. EMC INSTYTUT MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 12 lutego 2016 r. i 15 lutego 2016 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Łukasz Kozyra z siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 10 marca 2016 r.
 11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. PRZYCHODNIA GAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 26 lutego 2016 r.
 12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym „ZDROWIE RODZINY” LUBOS, SITKOWSICA-KWAS, SPÓŁKA PARTNERSKA, LEKARZE z siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 19 lutego 2016 r.
 13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Gabinety Stomatologiczne OPTIMA-MED Ewa Szymańska z siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 23 lutego 2016 r.
 14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Ewa Stocka - Błażejewska z siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 28 stycznia 2016 r.
 15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Barbara Gołuch-Kuna z siedzibą w Strzelinie, przeprowadzonej w dniu 12 lutego 2016 r.
 16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn. Jolanta Ścislak-Dzięcioł z siedzibą w Żmigrodzie przeprowadzonej w dniu 11 marca 2016 r.
 17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn. NZOZ „TWÓJ LEKARZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą w Kobierzycach przeprowadzonej w dniu 3-4 marca 2016 r.
 18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn. Anna Krzyszowska-Kamińska z siedzibą we Wrocławiu przeprowadzonej w dniu 16 marca 2016 r.
 19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Elżbieta Rybińska-Skóra NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. Elżbieta Rybińska-Skóra z siedzibą w Bolesławcu, przeprowadzonej w dniu 21 marca 2016 r.
 20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROWY SOBIĘCIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wałbrzychu przeprowadzonej w dniu 12 kwietnia 2016 r.
 21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w „AMAVITA - Marzena Klakocar, Alicja Majda-Szczotka,Agnieszka Myrdzio” Lekarska Spółka Partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 18 marca 2016 r. i 21 marca 2016 r.
 22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w ORTHOS Szpital Wielospecjalistyczny Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Komorowicach, przeprowadzonej w dniu 30 marca 2016 r.
 23. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA W KAMIENNEJ GÓRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kamiennej Górze, przeprowadzonej w dniach 1 kwietnia 2016 r. i 4 kwietnia 2016 r.
 24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w NIEPUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ PRAKTYKI PIELĘGNIARSKIEJ „MEDSZKOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniu 6 maja 2016 r.
 25. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn. Elżbieta Pyrzanowska z siedzibą w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniu 29 kwietnia 2016 r.
 26. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej LUBOMED Spółka cywilna Dariusz Dąbrowski, Magdalena Dąbrowska, z siedzibą w Lubomierzu, przeprowadzonej w dniu 15 kwietnia 2016 r.
 27. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn. PETRONELA GORAJEWSKA PRZEDSIĘBIORSTWO LECZNICZE NZOZ SOBIESZÓW, z siedzibą w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniu 13 maja 2016 r.
 28. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn. Strzegomskie Centrum Medyczno-Diagnostyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Strzegomiu, przeprowadzonej w dniu 15 kwietnia 2016 r.
 29. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w NZOZ EVITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Rudzie, przeprowadzonej w dniu 22 kwietnia 2016 r.
 30. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w NIEPUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ „ASTRAMED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Głogowie, przeprowadzonej w dniu 29 kwietnia 2016 r.
 31. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia z siedzibą w Jeżowie Sudeckim, przeprowadzonej w dniu 24 maja 2016 r.
 32. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, przeprowadzonej w dniu 31 maja 2016 r.
 33. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w podmiocie leczniczym pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Promyk” Krzysztof Ganczarski z siedzibą w Gryfowie Śląskim, przeprowadzonej w dniu 17 maja 2016 r.
 34. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w w podmiocie leczniczym pn. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŁAGIEWNIKACH, przeprowadzonej w dniu 3 czerwca 2016 r.
 35. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w w podmiocie leczniczym pn. w podmiocie leczniczym pn. PRZYCHODNIA „SKOMED” S.C. z siedziba w Osiecznicy, przeprowadzonej w dniu 20 maja 2016 r.
 36. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w podmiocie leczniczym pod nazwą: TANECKI WOJCIECH z siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 31 maja 2016 r.
 37. Wystapienie pokontrolne z kontroli w podmiocie leczniczym pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaśkowicach Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, przeprowadzonej w dniu 27 kwietnia 2016 r.
 38. Wystapienie pokontrolne z kontroli w podmiocie leczniczym pn. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - PRZYCHODNIA REJONOWA W ZŁOTORYI z siedzibą w Złotoryi, przeprowadzonej w dniu 23 maja 2016 r.
 39. Wystapienie pokontrolne z kontroli w podmiocie leczniczym pn. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SP Z O O z siedziba w Lubinie, przeprowadzonej w dniu 10 czerwca 2016 r.
 40. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie zwykłym w jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczym pn. Przychodnia Rejonowa w Ścinawie, przeprowadzonej w dniu 12 lipca 2016 r.
 41. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn. EDMUND KRYŚ z siedziba w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniu 27 czerwca 2016 r.
 42. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn. Nowe Miasto Sp. z o.o. z siedziba w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniu 8 lipca 2016r.
 43. Wystapienie pokontrolne z kontroli w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pod nazwą „GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, przeprowadzonej w dniu 11 lipca 2016 r.
 44. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w w jednostce organizacyjnej zakładu leczniczego pn. SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach, przeprowadzonej w dniu 5 sierpnia 2016 r.
 45. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym Hanna Willak-Makowska ORTIMED z siedzibą w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniu 8 lipca 2016 r.
 46. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. „AMEZ” S.C., z siedzibą w Lubinie, przeprowadzonej w dniu 23 czerwca 2016 r.
 47. Wystapienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. JOANNA GRUSZECKA, BOGUSŁAW KLONOWSKI „PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO” SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Sulikowie, przeprowadzonej w dniu 23 sierpnia 2016 r.
 48. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. PIOTR SZMIGIEL z siedzibą w Siekierczynie, przeprowadzonej w dniu 11 lipca 2016 r.
 49. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w jednostce organizacyjnej zakładu leczniczego pn. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „UNIMED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Głuszycy, przeprowadzonej w dniu 12 sierpnia 2016 r.
 50. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PRZYCHODNIA PIASKOWA GÓRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniu 22 lipca 2016 r.
 51. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmicoie leczniczym pn. SAMODZIELNY NIEPUBLICZNY OŚRODEK OPIEKI ZDROWOTNEJ "NEX-MEDICAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Świebodzicach, przeprowadzonej w dniu 5 sierpnia 2016 r.
 52. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej  w podmiocie leczniczym pn. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniu 31 siepnia 2016 r.
 53. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Dorota Dobek z siedzibą w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniu 26 sierpnia 2016 r.
 54. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 29 stycznia 2016 r.
 55. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. PERFECT DENT Sp. z o.o. Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna, przeprowadzonej w dniu 31 sierpnia 2016 r.
 56. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Spółka z o.o. we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 31 marca 2016 r.
 57. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 31 maja 2016 r.
 58. Wystapienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Piotr Wajda z siedzibą w Twardogórze, przeprowadzonej w dniu 31 maja 2016 r.
 59. Wystapienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 30 czerwca 2016 r.
 60. Wystapienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu , przeprowadzonej w dniu 29 lutego 2016 r.
 61. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Centrum Medyczne „Astra” S.C. Adamiak-Kaptur Melania, Majewski Sławomir, Grzebieluch Bożena, Jaworska-Dawid Renata, Staniszewska Lucyna, Borowska Iwona z siedzibą w Bielawie, przeprowadzonej w dniu 27 lipca 2016 r.
 62. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej  w podmiocie leczniczym pn. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZŁOTORYI, przeprowadzonej w dniach 6 i 7 września 2016 r.
 63. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej  w podmiocie leczniczym pn. HALINA SERAFIN NZOZ CENTRUM MEDYCZNE "SERAFIN-MED"z siedzibą w Żarowie, przeprowadzonej w dniu  w dniu 16 września 2016 r.
 64. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Dorota Naglik z siedzibą w Oławie przeprowadzonej w dniu 11 października 2016 r.
 65. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. MEDIDENT Krzysztof Jakimiec z siedziba w Oleśnicy, przeprowadzonej w dniu  23 sierpnia 2016 r.
 66. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 7 października 2016 r.
 67. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niechlowie, przeprowadzonejw dniu 23 października 2016 r.
 68. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Jan Duda z siedzibą w Legnicy, przeprowadzonej w dniu 23 września 2016 r.
 69. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w w podmiocie leczniczym pod nazwą „Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 27 września 2016 r.
 70. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. PHU "Medikoncept" Spółka Jawna Sylwia Szczucka i Małgorzata Grabowska-Roder z siedzibą w Legnicy, przeprowadzonej w dniu27 października 2016 r.
 71. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Anna Kościelska z siedzibą w Bolesławcu, przeprowadzonej w dniu 4 listopada 2016 r.
 72. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Wacława Ewa Jamróg z siedzibą w Jaworzynie Śl., przeprowadzonej w dniu 10 listopada 2016 r.
 73. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. MEDUED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 1 grudnia 2016 r.
 74. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowarach, przeprowadzonej w dniach 21 października 2016r. i 24 października 2016 r.
 75. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w w podmiocie leczniczym pod nazwą Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, przeprowadzonej w dniu 31 października 2016 r.
 76. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MEDCOM” Spółka z o.o. z siedzibą w Wojkowicach, przeprowadzonej w dniu 7 listopada 2016 r.
 77. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Centrum Usług Medycznych „Eskulap” Spółka z o.o  z siedzibą w Świdnicy, przeprowadzonej w dniu 15 września 2016 r.
 78. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w w podmiocie leczniczym pod nazwą 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ z siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 30 listopada
 79. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn. Agata Sławin z siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 12 sierpnia 2016 r.
 80. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn. ZAKŁAD USŁUG MEDYCZNYCH W KOSTOMŁOTACH, przeprowadzonej w dniu 25 listopada 2016r.
 81. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn. VIMED Praktyka Lekarska Witold Skrzypek z siedzibą w Obornikach Śląskich, przeprowadzonej w dniu 25 listopada 2016r.
 82. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn. Centrum Medyczne Medycyna Pracy Wrocław Iwona Idec-Sadkowska z siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 9 grudnia 2016 r.
 83. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn. Grażyna Chomicz  z siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 28 listopada 2016 r.
 84. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 23 listopada 2016 r.
 85. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miliczu, przeprowadzonej w dniu 7 listopada 2016 r.
 86. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. w podmiocie leczniczym pod nazwą Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 23 grudnia 2016 r.
 87. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Karłowickie Centrum Medyczne „KAR-MED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 25 listopada 2016 r.
 88. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Katarzyna Janik z siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 16 grudnia 2016 r.
 89. Wystapienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn.  CENTRUM PIELĘGNIARSTWA I REHABILITACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedziba w Obornikach Śląskich, przeprowadzonej w dniu 30 listopada 2016 r.
 90. Wystapienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Anna Kunysz-Moruń NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego z siedziba we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 16 grudnia 2016 r.
 91. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. N.Z.O.Z. „Zdrowo” Dariusz Kryński z siedzibą w Chojnowie, przeprowadzonej w dniu 15 września 2016 r.
 92. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. "PRZYCHODNIA NA BISKUPINIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 22 stycznia 2016 r. i 25 stycznia 2016 r.

Kontrole Oddziału Pracy

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w UM  Świdnica  przeprowadzonej w dniu 12-14 stycznia 2016 r
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej ROTEX  z siedzibą w Oławie, przeprowadzonej w dniu 18 stycznia 2016 r
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w UG Jordanów Śląski  przeprowadzonej w dniu 18-20 stycznia 2016 r
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej Agencji Ochronno-Usługowej Dedektyw  z siedzibą w Lubinie przeprowadzonej w dniu 27 stycznia 2016 r
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w UG Jeżów Sudecki , przeprowadzonej w dniu 21-25 stycznia 2016 r
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w UMiG Niemcza przeprowadzonej w dniu 26-28 stycznia 2016 r
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w UG Mysłakowice, przeprowadzonej w dniu 27-29 stycznia 2016 r
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w UM Kowary , przeprowadzonej w dniu 2-4 luty 2016 r
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej Przychodni Specjalistyczno-Rehabilitacyjnej Pulsantis Sp. z o.o. przeprowadzonej 8 lutego 2016 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w UGLubań, przeprowadzonej w dniu 5-9 luty 2016 r
 11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w UM Żarów, przeprowadzonej w dniu 8-10 luty 2016 r
 12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w UG Zgorzelec, przeprowadzonej w dniu 11-15 luty 2016 r
 13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w UM Oborniki Śląskie, przeprowadzonej w dniu 15-17 luty 2016 r
 14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w UM Kamienna Góra przeprowadzonej w dniu 19-23 luty 2016 r
 15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w UM Wojcieszów przeprowadzonej w dniu 25-29 luty  2016 r
 16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej AU Kryza Prolex Zarzycki s.j. z siedzibą we Wrocławiu  przeprowadzonej w dniu 24 luty 2016 r
 17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w UG Marcinowice przeprowadzonej w dniu 1-3 luty .2016 r
 18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w UM Świebodzice przeprowadzonej w dniu 1-3 marca 2016 r
 19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w UG Czarny Bór przeprowadzonej w dniu 3-7 marca  2016 r
 20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w UG Kostomłoty przeprowadzonej w dniu 7-9 marca.2016 r
 21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w UG Paszowice przeprowadzonej w dniu 9-11 marca 2016 r
 22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej Spółdzielnia Inwalidów Elektromet w Dzierżoniowie  przeprowadzonej 15 marca 2016 r
 23. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej w Biurze Ochrony Ranger Sp. z o.o. we Wrocławiu przeprowadzonej 21 marca 2016 r.
 24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej PAKT Sp. z o.o.  w  Wałbrzychu  przeprowadzonej 5 kwietnia 2016 r
 25. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie aktywności zawodowej Celestyn w Mikoszowie przeprowadzonej 20 kwietnia 2016 r
 26. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w UMiG Kąty Wrocławskie  przeprowadzonej w dniu 14-16 marca 2016 r
 27. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w UG Męcinka przeprowadzonej w dniu 22-24 marca 2016 r
 28. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w UG Paszowice przeprowadzonej w dniu 9-11 marca 2016 r
 29. sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym  PUPZąbkowicach Śląskich  w dn. 17-21.03.2016 r.
 30. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie przeprowadzonej w dniu 30 marca 2016 r.
 31. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP Góra  przeprowadzonej w dniu 25 marca - 1 kwietnia 2016 r
 32. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w UMiG Pieńsk przeprowadzonej w dniu 19-21 kwietnia 2016 r
 33. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w UG Kamieniec Ząbkowicki przeprowadzonej w dniu 11-13 kwietnia 2016 r
 34. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej w Daga Sp. z o.o. we Wrocławiu przeprowadzonej w dniu 11 kwietnia 2016 r
 35. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej w ELWAT Elektromechaniczna Spółdzielnia Inwalidów  we Wrocławiu przeprowadzonej w dniu 9 maja 2016 r..
 36. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Filii Chonów PUP Legnicy przeprowadzonej w dniu 15-21kwietnia 2016 r
 37. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w UM Piechowice przeprowadzonej w dniu 25-27 kwietnia 2016 r
 38. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w UMiG Międzylesie przeprowadzonej w dniu 25-27 kwietnia 2016 r
 39. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP Jawor przeprowadzonej w dniu 29 kwietnia - 6 maja 2016 r
 40. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w UMiG Wleń  przeprowadzonej w dniu 10-12 maja 2016 r
 41. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w UMiG Gryfów Śląski  przeprowadzonej w dniu 18-20 maja 2016 r
 42. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w UMiG Mirsk przeprowadzonej w dniu 21-23 czerwca 2016 r
 43. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w ośrodku przyjmującym turnusy rehabilitacyjne KRUS Granit w Szklarskiej Porębie  przeprowadzonej w dniu 16 maja 2016 r
 44. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w UMiG w Prusicach  przeprowadzonej w dniu 31 maja-2 czerwca 2016 r
 45. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w UM Chojnów  przeprowadzonej w dniu 16-20 czerwca 2016 r
 46. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w UMiG Międzybórz  przeprowadzonej w dniu 21-23 czerwca 2016 r
 47. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w UMiG Sobótka  przeprowadzonej w dniu 23-25 maja  2016 r
 48. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej Bierutowskiej Spóldzielni Inwalidów Biersin przeprowadzonej w dniu 6 lipca 2016 r
 49. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej organizatrora turnusów rehabilitacyjnych PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. we Wrocławiu  przeprowadzonej 22 czerwca 2016 r
 50. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej  ośrodka  przyjmującego grupy turnusowe Dom Piastów Gród w Dusznikach Zdrój w dniu 9 czerwca 2016 r.
 51. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej  organizatora turnusów rehabilitacyjnych PW Budowlani Wiesław Dziuda we Wrocławiu przeprowadzonej w dniu 29 czerwca 2016 r.
 52. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w Spółdzielni Usługowej Odra we Wrocławiu przeprowadzonej w dniu 4 lipca 2016 r. w dniu 9 czerwca 2016 r.
 53. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP Kłodzko Filia Bystrzyca Kłodzka przeprowadzonej w dniu 30 maja i 3-8 czerwca 2016 r
 54. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP Środa Śląska przeprowadzonej w dniu 9-13 i 15czerwca 2016 r.
 55. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w UM Przemków  przeprowadzonej w dniu 29 czerwca do 1 lipca 2016 r
 56. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w UG Wińsku  przeprowadzonej w dniu 24-28 czerwca 2016 r
 57. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej Spóldzielni Premegal we Wrocławiu przeprowadzonej w dniu 6 września 2016 r
 58. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej Impel Securiti Polska Sp z o.o. we Wrocławiu przeprowadzonej w dniu13 czerwca 2016 r
 59. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP Dzierżoniów przeprowadzonej w dniu 29.07-04.08.2016 r.
 60. sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym  PUP Bolesławcu   w dn. 21-27.07.2016 r.
 61. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP Kamienna Góra przeprowadzonej w dniu 08-12.08.2016 r..
 62. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP Jelenia Góra  przeprowadzonej w dniu 22-26.08.2016r.
 63. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP Głogów przeprowadzonej w dniu 01-07.09.2016 r.
 64. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej Spółdzielni Inwalidów Inprodus w Jaworze przeprowadzonej w dniu14.09.2016 r
 65. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej Niroprim Sp z o.o. w Lubinie przeprowadzonej w dniu19.10.2016r.
 66. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP Lwówek Śląski  przeprowadzonej w dniu 12-19.09.2016 r.
 67. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP Lubań przeprowadzonej w dniu 03-07.10.2016 r.
 68. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP Wałbrzych przeprowadzonej w dniu 21-27.09.2016 r.
 69. sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym  PUP Wałbrzychu w dn. 28.09.2016 r.
 70. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP Lubin przeprowadzonej w dniu 11-17.10.2016 r.
 71. sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym  PUP Oleśnicy   w dn. 26-28.10.2016 r.
 72. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUPKłodzko przeprowadzonej w dniu 07-14.11.2016 r.
 73. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP Bolesławcu  przeprowadzonej w dniu 16-22.11.2016 r.
 74. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PUP Ząbkowicach Śląskich   przeprowadzonej w dn. 28.11.- 02.12.2016 r.
 75. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w  Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy przeprowadzonej w dn.13-20.12.2016 r.
 76. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej w Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne Resurs  przeprowadzonej w dniu 8.09.2016 r
 77. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej Hasta Sp z o.o. we Wrocławiu przeprowadzonej w dniu18 sierpnia 2016 r

 78. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej Usi Nova sp.  z o.o.. w Świdnicy przeprowadzonej w dniu 11 października 2016 r

 79. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej w Wytwórni Artykułów Spożywczych  BORAMEX w Spalicach  przeprowadzonej w dniu 20 października 2016 r

 80. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej METALREG Sp z o.o. , kom. w Oławie  przeprowadzonej w dniu 3 listopada 2016 r

 81. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej Technika Sp z o.o. przeprowadzonej w dniu 15 listopada 2016 r

 82. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej Koelner Tworzywa Sztuczne we Wrocławiu przeprowadzonej w dniu 17.11.2016 r

 83. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej ABC service Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk s.j. we Wrocławiu przeprowadzonej w dniu 0

Kontrole Oddziału Zabezpieczenia Społecznego:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w zakresie realizacji programu "Maluch - edycja 2015", przeprowadzonej w dniu 29 marca 2016 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim w zakresie realizacji "Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej", przeprowadzonej w dniu 27 kwietnia 2016 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym Urzędu Miejskiego w Chojnowie w zakresie realizacji programu "Maluch - edycja 2015", przeprowadzonej w dniu 29 kwietnia 2016 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym Pani Marty Solarskiej - Kasprzyk w zakresie realizacji programu "Maluch - edycja 2015", przeprowadzonej w dniu 29 maja 2016 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie w zakresie realizacji programu "Maluch - edycja 2015", przeprowadzonej w dniu 29 czerwca 2016 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym Urzędu Gminy Nowa Ruda w zakresie realizacji programu "Maluch - edycja 2015", przeprowadzonej w dniu 29 września 2016 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym Fundacji "Manus" we Wrocławiu w zakresie realizacji programu "Maluch - edycja 2015", przeprowadzonej w dniu 29 października 2016 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym Urzędu Gminy w Kamiennej Górze w zakresie realizacji "Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej", przeprowadzonej w dniu 22 czerwca 2016 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach w zakresie realizacji "Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej", przeprowadzonej w dniu 19 sierpnia 2016 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym Urzędu Miasta i Gminy w Lubomierzu w zakresie realizacji "Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej", przeprowadzonej w dniu 26 października 2016 r.
 11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Fundacji Pomocy Dzieciom „Pociecha”, mieszczącej się we Wrocławiu przy ul.  Oleśnickiej 4/1, przeprowadzonej w dniach 04.08. – 07.09.2016 roku.
 12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Instytucie Wsparcia Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu przy ulicy Szymanowskiego 6/3, przeprowadzonej w dniach 15.09 -18.10.2016 roku.
 13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w  „AXIS Stowarzyszeniu Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego” we Wrocławiu przy ulicy Bierutowskiej 23, przeprowadzonej w dniach 31.10 -03.12.2016 roku.
 14. Wystapienie pokontrolne z kontroli problemowej w Gminie Bielawa dot. wykorzystania dotacji udzielonej w programie Maluch 2016 mod. 2 https://bip.duw.pl/download/2/11149/wystapieniepokontrolne-GminaBielawa-wykorzystaniedotacjiwmod2ProgramuMaluch.pdf
 15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Mieście i Gminie Góra dotyczące ralizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie ustawy- prawo energetyczne.
 16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym Fundacji "Porozuminie Wzgórz Dalkowskich" w Nowym Miasteczku w zakresie realizacji programu "Maluch - edycja 2015 moduł 3", przeprowadzonej w dniu 27 grudnia 2016 r.
 17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Fundacji „Wspólnym Krokiem” we Wrocławiu przy ulicy Legnickiej 65 przeprowadzonej w dniach 12.12. 2016 - 16.01.2017 roku.

liczba wejść: 4576

Metryka strony

Data publikacji : 19.01.2016
Data modyfikacji : 15.05.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Sylwia Kitajewska
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Autor : Sylwia Kitajewska