Aktualnie znajdujesz się na:

2014

Pozostałe Oddziały

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej Majewscy "Świat Kwiatów i Roślin Centrum Ogrodnicze" w Legnicy przeprowadzonej w dniu 15 stycznia 2014r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Miasta w Piechowicach, przeprowadzonej w dniach 7-13 stycznia 2014 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelinie przeprowadzonej w dniach 9-22 stycznia 2014 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej Spółdzielnia Inwalidów TECHNIKA przeprowadzonej w dniu 17 stycznia 2014r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej PW.WEDA we Wrocławiu przeprowadzonej w dniu 24 stycznia 2014r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Miasta w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniach 22-28 stycznia 2014 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu przeprowadzonej w dniach 23-31 stycznia 2014 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy przeprowadzonej w dniach 29stycznia - 10 lutego 2014 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie przeprowadzonej w dniach 12-25 lutego 2014 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej JAMP w Bielawie przeprowadzonej w dniu 4 lutego 2014r.
 11. Wystapienie pokontrolne z kontroli sprawdzajacej NZOZ "AMICUS" Jolanta Ataman we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach od 15 stycznia 2014 r. do 3 lutego 2014 r.( z przerwami).
 12. Wystapienie pokontrolne z kontroli sprawdzającej NZOZ "ZAWIDAWIE" Sp. z o.o. we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach od 4 lutego 2014 r. do 21 lutego 2014 r. ( z przerwami).
 13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Clident Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 5 lutego 2014 r.
 14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Gminy w Starej Kamienicy, przeprowadzonej w dniach 26 lutego - 4 marca 2014 r.
 15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oławie przeprowadzonej w dniach 28 lutego - 12 marca 2014 r.
 16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej PIAST GROUP Sp. z o.o. w Legnicy przeprowadzonej w dniu 5 marca 2014r.
 17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej Lernen Polska sp. z o.o. we Wrocławiu przeprowadzonej w dniu 7 marca 2014r.
 18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Praktyce Lekarza Rodzinnego Miłosz Madera we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach od 14 do 21 lutego 2014 r.
 19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu, przeprowadzonej w dniach 14-24 lutego 2014 r.
 20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Praktyce Lekarza Rodzinnego Jadczak, Kubicki Spółka Cywilna we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach od 28 lutego 2014 r. do dnia 7 marca 2014 r.
 21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Boguszów Gorce, przeprowadzonej w dniach 6-12 marca 2014 r.
 22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w Agencji Ochrony AGAT w Bolesławcu, przeprowadzonej w dniu 19 marca 2014 r.
 23. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej URBEX sp. z o.o. w Lubinie przeprowadzonej w dniu 26 marca 2014r.
 24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Śląskiej, przeprowadzonej w dniach 24 marca - 2 kwietnia 2014 r.
 25. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy przeprowadzonej w dniach 31 marca - 11 kwietnia 2014 r.
 26. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotoryi, przeprowadzonej w dniach 4-16 kwietnia 2014 r.
 27. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej ORIN sp. z o.o. w Lubinie przeprowadzonej w dniu 2 kwietnia 2014r.
 28. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej Impel S.A. we Wrocławiu przeprowadzonej w dniu 4 kwietnia 2014r.
 29. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Kłodzku przeprowadzonej w dniu 18 kwietnia 2014r.
 30. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w "H I H Prywatna Przychodnia" S.C. Halina Kubiakowska-Hryń, Stanisław Hryń, Mikołaj Hryń we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 12 lutego 2014 r.
 31. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 28 stycznia 2014 r.
 32. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 26 lutego 2014 r.
 33. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Prywatnym Centrum Stomatologicznym w Oleśnicy, przeprowadzonej w dniu 2 marca 2014 r.
 34. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Głogowskim Szpitalu Powiatowym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głogowie, przeprowadzonej w dniu 28 kwietnia 2014 r.
 35. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w MEDICOR S.C. w Jelcz-Laskowicach,  przeprowadzonej w dniu 27 marca 2014 r.
 36. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w "PIAST-MED" Spółka Cywilna w Głogowie,  przeprowadzonej w dniu 15 kwietnia 2014 r.
 37. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej TEXSIM w Miliczu przeprowadzonej w dniu 12 maja 2014r.
 38. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn. Janusz Kazimierski w Szczytnej,  przeprowadzonej w dniu 23 kwietnia 2014 r
 39. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym Dolnobrzeskiego Specjalistycznego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Brzegu Dolnym, przeprowadzonej w dniu 8 kwietnia 2014 r.
 40. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym NZOZ "ESKULAP" Spółka Jawna w Głogowie, przeprowadzonej w dniu 10 kwietnia 2014 r.
 41. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Spółka z o.o. w Jelcz - Laskowice, przeprowadzonej w dniach od 25 marca 2014 r. do 28 marca 2014 r. ( z przerwami).
 42. Wystapienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym NZOZ "SZKOL-PIEL-MED" Spółka Jawna w Nowej Rudzie, przeprowadzonej w dniu 30 kwietnia 2014 r.
 43. Wystapienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Głogowskim Szpitalu Powiatowym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głogowie, przeprowadzonej w dniu 1 kwietnia 2014 r.
 44. Wystapienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w w podmiocie leczniczym pn. Artur Kulesz z siedzibą w Wołowie, przeprowadzonej w dniu 17 kwietnia 2014 r.
 45. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy przeprowadzonej w dniach 16-29 kwietnia 2014 r.
 46. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Miliczu, przeprowadzonej w dniach od 7 do 23 maja 2014 roku ( z przerwami).
 47. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lwówku Śląskim, przeprowadzonej w dniach 13-26 maja 2014 r.
 48. Wystąpienie pokontrolne z kontroli sprawdzającej w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym JANTAR w Polanicy-Zdrój przeprowadzonej w dniu 27 maja 2014r.
 49. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Centrum Rehabilitacji MAK Maria Ann Kolanko w Ząbkowicach Śląskich, przeprowadzonej w dniu 28 maja 2014 r.
 50. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej ANTEMA sp. z o.o. w Jeleniej Górze przeprowadzonej w dniu 30 maja 2014r.
 51. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej GAJA Katarzyna Tatoń -Sokołowska w Miliczu, przeprowadzonej w dniu 8 maja 2014 r.
 52. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie, przeprowadzonej w dniach 17 kwietnia - 16 maja 2014 r.
 53. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Miejskim w Świeradowie Zdroju, przeprowadzonej w dniach 5-9 maja 2014 r.
 54. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach przeprowadzonej w dniach 20 maja - 2 czerwca 2014 r.
 55. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn. Praktyka Lekarska s.c. Elżbieta Kupczak, Izabela Bolczyk  w Leśnej, przeprowadzonej w dniu 28 maja 2014 r.
 56. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn. ARS MEDICA Sp. z o.o. w Budzowie, przeprowadzonej w dniu 30 maja 2014 r.
 57. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie, przeprowadzonej w dniu 28 maja 2014 r.
 58. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn. Usługi Stomatologiczne "Róża" Róża Zarzycka w Lubinie , przeprowadzonej w dniu 4 czerwca 2014 r.
 59. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn. Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy , przeprowadzonej w dniach od 11 marca 2014 r. do dnia 21 marca 2014 r. (z przerwami).
 60. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym "Miedziowego Centrum Zdrowia" Spółka Akcyjna w Lubinie, przeprowadzonej w dniach od 5 czerwca 2014 r. do 4 lipca 2014 r.( z przerwami).
 61. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w CSS Centrum Terapii we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 16 czerwca 2014 r.
 62. Wystąpienie pokontrolne z kontroli sprawdzającej w Ośrodku UROCZYSKO w Piechowicach przeprowadzonej w dniu 27 czerwca 2014r.
 63. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniu 20 maja 2014 r.
 64. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Głogowskim Szpitalu Powiatowym Sp. zo.o. w Głogowie, przeprowadzonej w dniach od 1 kwietnia 2014 r. do dnia 11 kwietnia 2014 r. (z przerwami)
 65. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Laboratorium Analitycznym "DILAB-MED" Spółka Cywilna Janina Krauz Iwona Kocjan w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniu 8 lipca 2014 r.
 66. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zespole Opieki Zdrowotnej w Przewornie, przeprowadzonej w dniu 27 czerwca 2014 r.
 67. Wystapienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Maria Grudniewicz-Baraniecka w Wojcieszowie, przeprowadzonej w dniu 18 lipca 2014 r.
 68. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w MKmedic Dariusz Chruścik Jacek Wiktorowski Spółka Cywilna w Witoszowie Dolnym, przeprowadzonej w dniu 25 lipca 2014 r.
 69. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "MEDCOM" Sp. z o.o. w Wojkowicach, przeprowadzonej w dniach od dnia 25 lipca 2014 r. do dnia 1 sierpnia 2014 r.
 70. Wystapienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Małgorzata Bereza Praktyka Lekarza Rodzinnego we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 8 sierpnia 2014 r.
 71. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Wojcieszowie, przeprowadzonej w dniu 18 lipca 2014 r.
 72. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej ASISTNET Sp. z o.o. we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 6 sierpnia 2014 r.
 73. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w SP ZOZ w Prusach, przeprowadzonej w dniu 14 sierpnia 2014 r.
 74. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Wojewódzkim Centrum  Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej, przeprowadzonej w dniach od 19 maja 2014 r. do 30 maja 2014 r. (z przerwami)
 75. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej Agencja Ochrony SKORPION sp. z o.o. przeprowadzonej w dniu 19 sierpnia 2014r.
 76. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej Fabryka Mebli  MEBLOSTEF przeprowadzonej w dniu 9 września 2014r.
 77. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym Grupowej Praktyki Lekarzy POZ MEDICUS A.Zając,U.Łączyńska-Remza,P.Podłowski Spółka Cywilna w Stroniu Śląskim, przeprowadzonej w dniu 2 wrzesnia 2014 r.
 78. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w NZOZ "Czarny Bór" Horabik -Lorencik  Spółka Jawna w Czarnym Borze przeprowadzonej w dniu 5 września 2014 r.
 79. Wystapienie pokontrolne z kontroli problemowej w Praktyce Lekarza Rodzinnego Barbara Bąk w Czarnym Borze przeprowadzonej w dniu 5 września 2014 r.
 80. Wystapienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Marek Orliński w Legnicy, przeprowadzonej w dniu 19 sierpnia 2014 r.
 81. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych "Agat" w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniu 29 września 2014 r.
 82. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w CS "Company" Sp. z o.o. sp. kom. we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 24 czerwca 2014 r.
 83. Wystapienie pokontrolne z kontroli problemowej w COR-MED M&S Diallo Spółka Jawna w Przemkowie, przeprowadzonej w dniu 12 września 2014 r.
 84. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu, przeprowadzonej w dniach od 7października 2014 r. do 14 października 2014 r. ( z przerwami).
 85. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej Przedsiębiorstwo Prywatne PEXO w Lubinie przeprowadzonej w dniu 15 października 2014r.
 86. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Filii w Chojnowie Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy przeprowadzonej w dniach 23 września - 3 października 2014 r.
 87. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej POLERS sp.j. w Chojnowie przeprowadzonej w dniu 24 września 2014r.
 88. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w podmiocie leczniczym pn. Dorota Naglik w Oławie, przeprowadzonej w dniu 25 września 2014 r.
 89. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PERFECT DENT Sp. z o.o. Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 26 sierpnia 2014 r.
 90. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 26 września 2014 r.
 91. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, przeprowadzonej w dniu 30 lipca 2014 r.
 92. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Przychodni Lekarskiej "ESKULAP" w Cieszkowie, przeprowadzonej w dniu 24 października 2014 r.
 93. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bogatyni, przeprowadzonej w dniach od 17 lipca 2014 r. do 25 lipca 2014 r. (z przerwami)
 94. Wystapienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "ALBUS" Piotr Siedlecki w Sułowie, przeprowadzonej w dniach od 17 do 23 października 2014 r. ( z przerwami).
 95. Wystąpienie pokontrolne z kontroli sprawdzającej w trybie zwykłym Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej TeSaMed Teresa Bies-Marek we Wrocławiu, przeprpwadzonej w dniach od 7 listopada 2014 r. do 5 grudnia 2014 r. ( z przerwami).
 96. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej ST sp. z o.o. we Wrocławiu przeprowadzonej w dniu 13 listopada 2014r.
 97. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym Zespołu Publicznych zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie, przeprowadzonej w dniach 13 i 17 listopada 2014 r.
 98. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn. Praktyka Ogólnolekarska Lek. Barbara Kołodziej w Zagrodnie, przeprowadzonej w dniu 30 października 2014 r.
 99. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w "MIKULICZ" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Świebodzicach, przeprowadzonej w dniach od 16 września 2014 r.do 25 września 2014 r. (z przerwami)
 100. Wystąpienie pokontrolne z kontroli sprawdzajacej w podmiocie leczniczym pn. Edyta Sierakowska Praktyka lekarza Rodzinnego we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach od 29 października 2014 r. do dnia 12 listopada 2014 r. (z przerwami)
 101. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie przeprowadzonej w dniach 13-19 maja 2014 r.
 102. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Miasta w Głogowie przeprowadzonej w dniach 5-11 czerwca 2014 r.
 103. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Gminy w Głogowie przeprowadzonej w dniach 13-23 czerwca 2014 r.
 104. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Miasta  i Gminy w Prochowicach przeprowadzonej w dniach 3-9 lipca 2014 r.
 105. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie przeprowadzonej w dniach 11-16 lipca 2014 r.
 106. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Gminy Malczyce przeprowadzonej w dniach 18-24 lipca 2014 r.
 107. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Gminy w Kunicach przeprowadzonej w dniach 11-18 sierpnia 2014 r.
 108. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Gminy w Miłkowicach przeprowadzonej w dniach 25-29 sierpnia 2014 r.
 109. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Jelczu Laskowicach przeprowadzonej w dniach 2-8 września 2014 r.
 110. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Miasta w Siechnicach przeprowadzonej w dniach 10-16 września 2014 r.
 111. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Gminy w Kondratowicach przeprowadzonej w dniach 17-19 września 2014 r.
 112. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Gminy w Legnickim Polu przeprowadzonej w dniach 7-13 października 2014 r.
 113. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w zakładzie pracy chronionej PHU NIKA we Wrocławiu przeprowadzonej w dniu 10 października 2014r.
 114. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Miasta w Głuszycy przeprowadzonej w dniach 16-22 października 2014 r.
 115. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Gminy w Stoszowicach przeprowadzonej w dniach 24-30 października 2014 r.
 116. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Gminy w Ciepłowodach przeprowadzonej w dniach 12-18 listopada 2014 r.
 117. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej JLS sp. z o.o. we Wrocławiu przeprowadzonej w dniu 19 listopada 2014r.
 118. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej PACON Drukarnia i Producent Opakowań - Mazij sp. j. w Obornikach Śląskich przeprowadzonej w dniu 17 listopada 2014r.
 119. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Gminy Długołęka przeprowadzonej w dniach 25-26 listopada 2014 r.
 120. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Gminy Ruja przeprowadzonej w dniach 31 października - 7 listopada 2014 r.
 121. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Miasta w Oławie przeprowadzonej w dniach 28.11 - 5.12.2014 r.
 122. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Trzebnicy przeprowadzonej w dniach 9-19 grudnia 2014 r.
 123. Wystąpienie pokontrolne z kontroli sprawdzającej w Praktyce Lekarza Rodzinnego s.c. Małgorzata Kaniecka-Matuszkiewicz i Edyta Klimczak z siedzibą we Wrocław, przeprowadzonej w dniach od 19 listopada 2014 r. do dnia 3 grudnia 2014 r. (z przerwami)
 124. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 3 grudnia 2014 r.
 125. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej Security & Cleaning System sp. z o.o. we Wrocławiu przeprowadzonej w dniu 15 grudnia 2014r.
 126. Wystąpienie pokontrolne z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej Impel Cleaning sp. z o.o. we Wrocławiu przeprowadzonej w dniu 30 grudnia 2014r.
 127. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Kosmonautów" Sp. z o.o. we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 10 grudnia 2014 r.
 128. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamiennej Górze  przeprowadzonej w dniach 5-17 grudnia 2014 r.
 129. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku przeprowadzonej w dniach 17-27 marzec 2014 r.
 130. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu  przeprowadzonej w dniach 6-19 listopada 2014 r.
 131. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Jedlina Zdrój przeprowadzonej w dniach 28 listopada - 3 grudnia 2014 r.
 132. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Gminy Siekierczyn przeprowadzonej w dniach 7 - 13  października  2014 r.
 133. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Gminy Złotoryja przeprowadzonej w dniach 29 lipca - 4 sierpnia 2014 r.
 134. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Szczawno Zdrój przeprowadzonej w dniach 21 - 26  listopada  2014 r.
 135. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Zawidów przeprowadzonej w dniach 31 października - 4  listopada  2014 r
 136. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Ząbkowice Śląskie  przeprowadzonej w dniach 29.września - 3  października  2014 r
 137. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Nowogrodziec przeprowadzonej w dniach 10- 16 luty  2014 r
 138. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Szklarska Poręba przeprowadzonej w dniach 15- 21 luty  2014 r
 139. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Miasta kłodzko przeprowadzonej w dniach 11- 17 września  2014 r
 140. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bolesławcu  przeprowadzonej w dniach 11-17 września  2014 r.

 

liczba wejść: 4107

Metryka strony

Data publikacji : 17.02.2014
Data modyfikacji : 11.08.2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu
Autor :