Aktualnie znajdujesz się na:

2022

Oddział Programów Współpracy Transgranicznej

Plany kontroli przeprowadzanych w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Roczny plan kontroli - aktualizacja 14.04.2022r.

Plan kontroli trwałości - aktualizacja 14.04.2022r.

Roczny plan kontroli - aktualizacja 16.11.2022r.

Plan kontroli trwałości - aktualizacja 16.11.2022r.

Kontrole realizacji projektu przeprowadzone w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

1. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001836 pn. "Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko - czeskiego pogranicza” - Gmina Złoty Stok

2. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001836 pn. "Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko - czeskiego pogranicza” - Gmina Kamieniec Ząbkowicki

3. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001839 pn. "Wieże widokowe, punkty widokowe i trasy turystyczne w przygranicznych górach” - Miasto Szklarska Poręba

4. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.FM_2016_01 pn. "Zarządzanie Funduszem i obsługa administracyjna mikroprojektów Nisa-Nysa" - Euroregion Nysa

5. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001796 pn. "Rowerem przez pogranicze Kłodzkie" - Gmina Bardo

6. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.1.23/0.0/0.0/16 023/0000898 pn. "Razem bezpieczniej" - Gmina Miejska Nowa Ruda

Kontrole postępowania przetargowego ex-post przeprowadzone w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

1. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266 pn. "AQUA MINERALIS GLACENSIS" - Gmina Miejska Duszniki-Zdrój

2. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr CZ. 11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000774 pn. "Poprawa dostępności do atrakcji turystycznych w obszarze Masywu Snieżnika I" - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

3. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr CZ. 1 1.5.125/0.0/0.0/15 007/0002881 pn. "Wdrażanie Czechy 2021" - Województwo Dolnośląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (1)

4. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr CZ. 1 1.5.125/0.0/0.0/15 007/0002881 pn. "Wdrażanie Czechy 2021" - Województwo Dolnośląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (2)

5. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr CZ. 11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002207 pn. "KOMPETENCJE 4.0" - Powiat Lwówecki

6. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001836 pn. "Szlak Marianny Orańsklej ścieżką rozwoju gmin polskoczeskiego pogranicza" - Gmina Złoty Stok

7. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr CZ. 11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000898 pn. "Razem bezpieczniej" - Gmina Nowa Ruda

______________________________________________________________________________________

Plany kontroli przeprowadzanych w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014 - 2020

Roczny plan kontroli - aktualizacja

Kontrole realizacji projektu przeprowadzone w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014 - 2020

1. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.04.01.00-02-0157/19 pn. "EnergyTransPolSax- wspólne odkrywanie nowych trendów w gospodarce energetycznej” - Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

2. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.03.01.00-02-0154/19 pn. "Groß und Klein gemeinsam - Duzi i Mali razem. Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada” - Województwo Dolnośląskie - Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

3. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.04.01.00-02-0003/15 pn. "Fundusz Małych Projektów INTERREG Polska - Saksonia 2014-2022” - Euroregion Nysa

4. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.04.01.00-02-0156/19 pn. "Razem w przyszłość" - Jeleniogórskie Centrum Kultury

Kontrole postępowania przetargowego ex-post przeprowadzone w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014 - 2020

1. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr PLSN.04.01.00-02-0149/19 pn. "Pogranicze bezpieczne dla seniorów” - Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu (1)

2. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr PLSN.04.01.00-02-0149/19 pn. "Pogranicze bezpieczne dla seniorów” - Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu (2)

3. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr PLSN.04.01.00-02-0149/19 pn. "Pogranicze bezpieczne dla seniorów” - Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu (3)

4. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr PLSN.04.01.00-02-0149/19 pn. "Pogranicze bezpieczne dla seniorów” - Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu (4)

5. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr PLSN.01.01.00-02-0134/18 pn. "Pomyśl: Nasze Dziedzictwo-Twoja Przyszłość" - Gmina Miejska Zgorzelec

6. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr PLSN.04.01.00-DE-0148/19 pn. "Kom(m)ando - Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu" - Powiat Lubański (1)

7. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr PLSN.04.01.00-DE-0148/19 pn. "Kom(m)ando - Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu" - Powiat Lubański (2)

liczba wejść: 1197

Metryka strony

Data publikacji : 11.01.2022
Data modyfikacji : 31.01.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Hryńczuk Wojciech
Wydział Organizacji i Rozwoju
Autor :