Aktualnie znajdujesz się na:

2021

Oddział Programów Współpracy Transgranicznej

Plany kontroli przeprowadzanych w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

1. Roczny plan kontroli - aktualizacja 08.04.2021r.

2. Plan kontroli trwałości - aktualizacja 08.04.2021r.

3. Roczny plan kontroli - aktualizacja 09.11.2021r.

4. Plan kontroli trwałości - aktualizacja 09.11.2021r.

Kontrole realizacji projektu przeprowadzone w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

1. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.FM_2016_01 pn. "Zarządzanie Funduszem i obsługa administracyjna mikroprojektów Nisa-Nysa" - Euroregion Nysa

2. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000076 pn. "Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim" - Województwo Dolnośląskie-Instytut Rozwoju Terytorialnego

3. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000076 pn. "Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim" - Powiat Ząbkowicki

4. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000076 pn. "Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim" - Wrocławska Inicjatywa Rowerowa

5. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000078 pn. "Karkonoskie spotkania kulturalne" - Gmina Karpacz

6. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_021/0000739 pn. "Zwiększanie kompetencji językowych przyszłych absolwentów na transgranicznym rynku pracy" - Uniwersytet Wrocławski

7. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001796 pn. "Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie" - Gmina Złoty Stok

8. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_016/0000502 pn. "Fundusz mikroprojektów w Euroregionie Glacensis - Administracja PL" - Euroregion Glacensis

9. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001852 pn. "Kladsko-Orlicko-Śnieżnik" - Gmina Stronie Śląskie (kontrola pozaplanowa)

10. Protokół z kontroli trwałości na miejscu projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000261 pn. "Poznaj Sudety na nartach" - Gmina Bystrzyca Kłodzka

Kontrole postępowania przetargowego ex-post przeprowadzone w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

1. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_021/0000739 pn. "Zwiększanie kompetencji językowych przyszłych absolwentów na transgranicznym rynku pracy" - Uniwersytet Wrocławski

2. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001843 pn. "Śladami wspólnej średniowiecznej historii" - Gmina Ząbkowice Śląskie

3. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr CZ. 11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000901 pn. "Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa Zdrój" - Gmina Kudowa-Zdrój

4. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064 pn. "Żyjemy razem" - Powiat Kłodzki

5. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002207 pn. "KOMPETENCJE 4.0" - Powiat Lwówecki

6. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002207 pn. "KOMPETENCJE 4.0" - Powiat Lubański

7. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001779 pn. "Poprawa dostępności i odnowa atrakcji kulturowych w obszarze pogranicza polsko-czeskiego" - Gmina Lewin Kłodzki

8. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002207 pn. "KOMPETENCJE 4.0" - Powiat Zgorzelecki

9. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr CZ. 11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000898 pn. "Razem bezpieczniej" - Gmina Nowa Ruda

10. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr CZ. 11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000898 pn. "Razem bezpieczniej" - Gmina Miejska Nowa Ruda

11. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002308 pn. "Trasy rowerowe na pograniczu" - Powiat Jeleniogórski (obecnie Powiat Karkonoski)

______________________________________________________________________________________

Plany kontroli przeprowadzanych w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014 - 2020

Roczny plan kontroli - aktualizacja

Kontrole realizacji projektu przeprowadzone w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014 - 2020

1. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17 pn. "REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii" - Gmina Miejska Kamienna Góra

2. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17 pn. "REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii" - Gmina Lubawka

3. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17 pn. "REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii" - Gmina Gryfów Śląski

4. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.01.01.00-02-0099/17 pn. "Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego - etap V" - Gmina Zgorzelec

5. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.01.01.00-02-0099/17 pn. "Przygoda z Nysą-  zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego - etap V" - Gmina Miejska Zgorzelec

6. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.01.01.00-02-0099/17 pn. "Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego - etap V" - Gmina Pieńsk

7. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.03.01.00-DE-0118/18 pn. "TRAILS + | Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług: rozwój i zwiększanie innowacyjności w Regionie Transgranicznym Polska – Saksonia" - Województwo Dolnośląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

8. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.03.01.00-DE-0118/18 pn. "TRAILS + | Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług: rozwój i zwiększanie innowacyjności w Regionie Transgranicznym Polska – Saksonia" - Politechnika Wrocławska

9. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.03.01.00-DE-0122/18 pn. "Sieć edukacji żywieniowej dla zrównoważonego rozwoju Euroregionu Nysa" - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

10. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.04.01.00-02-0109/18 pn. "Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających" - Fundacja EkoRozwoju

11. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.04.01.00-02-0109/18 pn. "Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających" - Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja

12. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.04.01.00-02-0003/15 pn. "Fundusz Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022" - Euroregion Nysa

13. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.01.01.00-02-0134/18 pn. "Pomyśl: Nasze Dziedzictwo – Twoja Przyszłość" - Gmina Miejska Zgorzelec 

14. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.01.01.00-02-0139/18 pn."Śląsk - wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe" - Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze

Kontrole postępowania przetargowego ex-post przeprowadzone w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014 - 2020

1. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.03.01.00-02-0064/17 pn. "ERL - Educatio, Repetitio, Labora - kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością" - Powiat Złotoryjski (1)

2. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.03.01.00-02-0064/17 pn. "ERL - Educatio, Repetitio, Labora - kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością" - Powiat Złotoryjski (2)

 

liczba wejść: 917

Metryka strony

Data publikacji : 25.05.2021
Data modyfikacji : 31.01.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Hryńczuk Wojciech
Wydział Organizacji i Rozwoju
Autor :